Förr eller senare hamnar frågorna i politikernas knä

De allra flesta är nog överens om att det i en demokrati är regering och riksdag som ska ha det slutgiltiga avgörandet i frågor som är helt avgörande för nationens framtid.

Ledare 9 augusti 2021 05:15
Detta är en ledare. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Det kan gälla rikets säkerhet alltså eller den grundläggande infrastrukturen. Landet måste kunna försvaras, bostäder måste kunna byggas, bra transportmöjligheter måste finnas.
De absurda turerna med Cementas kalkbrytning i Slite på Gotland visar att så inte alltid är fallet. Politiken har överlåtit det slutgiltiga avgörandet i en för Sverige helt avgörande fråga till juridiken.
Följden kan bli att cementproduktionen i Slite upphör den 1 november. 75 procent av allt cement som används i Sverige produceras i Slite. Får inte kalkbrytningen fortsätta så kommer företaget att läggas ner.
Det är i och för sig anmärkningsvärt hur produktionen av cement i Sverige har kunnat koncentreras till en plats. Men att den bara skulle stängas av 1 november är knappast möjligt både av beredskapsskäl och konsekvenserna för byggandet. Det skulle vara som om försvarsindustrin SAAB i Linköping skulle gå i konkurs. Då måste regeringen ingripa och det måste den rimligen göra i Cementafallet också. 
Domstolorna ska förvisso stå fria från politiskt inflytande. Det är så det ska gå till i en demokrati. Regeringen lägger förslag på lagstiftning, riksdagen stiftar lagar som domstolorna sedan dömer utifrån.
Om politikerna stiftat lagar som en majoritet anser får orimliga konsekvenser så får regering och riksdag stifta en ny lag. Vi ska inte ha det som i länder som Ungern och Polen som kallar sig demokratier men där regeringarna gör sitt bästa för att styra domstolorna. Länder som styrs av sådana regimer borde för övrigt inte få vara med i EU.
Inom den svenska politiken har det under en längre tid istället funnits en strävan att skjuta ifrån sig ansvaret till domstolar, myndigheter eller ”autonoma” system som för pensionerna. Det är naturligtvis bekvämt att slippa fatta politiska beslut i exempelvis migrationsärenden eller ansökningar om att öppna nya gruvor.
Men förr eller senare hamnar frågorna ändå i politikernas knä. Det kan gälla ett pensionssystem som visar sig undermåligt eller den just nu akuta frågan om tolkarna i Afghanistan som riskerar att mördas av talibanerna.
Fallet Cementa och därmed det svenska byggandets framtid visar att det kan vara dags att återinföra möjligheten att gå till Kungs. Det vill säga att det ska vara möjligt att gå till regeringen för ett avgörande.
 

 


Ämnen du kan följa