Enighet och demokrati kan vara mycket frustrerande

Tidigare i veckan lyckades EU: s medlemsländer att komma överens om ett fyraårigt stöd på 50 miljarder euro till Ukraina.

Sveriges statsminister Ulf Kristersson ses här anlända till det extra toppmötet i Bryssel i torsdags där man slutligen enades om stödet till Ukraina. Kristersson passade också på att ta ett snack med Ungerns Viktor Orbán som inte bara trilskas om stödet till Ukraina utan även bromsar Sveriges inträde i Nato.

Sveriges statsminister Ulf Kristersson ses här anlända till det extra toppmötet i Bryssel i torsdags där man slutligen enades om stödet till Ukraina. Kristersson passade också på att ta ett snack med Ungerns Viktor Orbán som inte bara trilskas om stödet till Ukraina utan även bromsar Sveriges inträde i Nato.

Foto: Omar Havana

Ledare2024-02-03 06:15
Detta är en ledare. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Ungerns premiärminister sedan 2020 Viktor Orbán har under flera månader vägrat att gå med på stödet till Ukraina. Till slut blev trycket för stort. Efter enskilda överläggningar med de största medlemsländerna och efter en protokollsanteckning om att stödet ska "diskuteras" av EU-ledarna en gång varje år så anslöt Orbán till förslaget och enighet uppnåddes. Vilket är av mycket stor betydelse för hela västvärlden. Stödet går i allt väsentligt till upprätthållandet av Ukrainas civila statsförvaltning. Ukraina är hårt pressat av krigsutgifterna och saknar medel till löpande utgifter för en någorlunda fungerande stat. EU: s anslag ska användas till sådant som skolor, sjukvård och pensioner. 

EU är en mellanstatlig samarbetsorganisation. Vilket inte bara är Unionens styrka utan dess mest grundläggande fundament. Makten ligger hos medlemsländernas regeringar och parlament. Vilket i sin tur innebär att medborgarna i varje medlemsland har reala och demokratiska möjligheter att byta ut uttjänta regeringar mot andra och mer relevanta personer och partier. Det är just dessa möjligheter som gör EU demokratiskt legitimt. 

Kravet på enhällighet i nationellt känsliga och/eller mycket omfattande frågor mellan medlemsländerna är dessutom demokratiskt effektivt. I strävan efter enighet behöver länderna lägga mycket kraft på att tala och förhandla med varandra före ett beslut. Vilket gör det mer sannolikt att besluten är mer förankrade och lite mer på djupet eniga när det kommer till genomförandefasen av besluten. 

Svårigheterna att nå enighet kan förstås vara mycket frustrerande när det till exempel som nu gäller stöd till Ukraina som är i stort behov av stöd och praktisk solidaritet för att kunna stå emot Rysslands övergrepp. Ryssland hotar inte enbart Ukraina utan hela den säkerhetsordning som råder i Europa.  Vad för slags motiv som Ungern har för att bete sig som man har gjort när det gäller Ryssland och Ukraina är en fråga som givetvis kan och ska diskuteras. Men alldeles oavsett motiv så är Ungern medlem i Unionen och kan inte helt sonika köras över vid den här sortens beslut. Vilket är en styrka för EU. Unionen utgör ett slags normerande demokratiskt ramverk som varsamt puttar och påverkar tidigare militär-fascist och kommunistdiktaturer åt det demokratiska hållet. Och förr eller senare kommer säkert Ungerns medborgare att välja sig en ny regering. Vilket man plägar göra i demokratier.