En hängiven brottsbekämpare som vill vända utvecklingen

Petra Lundh tillträder som ny rikspolischef den 1 december. Som Sveriges läge är nuförtiden så har en rikspolischef ett uppdrag som är att likna vid ÖB: s. Svårt, tungt och stridigt. Och avgörande för allas vår säkerhet.
Petra Lundh tillträder som ny rikspolischef den 1 december. Som Sveriges läge är nuförtiden så har en rikspolischef ett uppdrag som är att likna vid ÖB: s. Svårt, tungt och stridigt. Och avgörande för allas vår säkerhet.

Att säga ja till att utses till rikspolischef är att säga ja till ett av de mest utmanande uppdragen som finns i statsförvaltningen.

Ledare 17 november 2023 15:03
Detta är en ledare. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

 Ungefär så föll Petra Lundhs ord på pressträffen med justitieminister Gunnar Strömmer på fredagseftermiddagen (17/11) Petra Lundh har arbetat 35 år inom rättsväsendet. Hon är utbildad jurist och i sina senaste uppdrag har hon varit chef på en stor tingsrätt, chef för Sveriges åklagare och chef (president) vid Svea hovrätt. Från och med 1 december tillträder hon som ny rikspolischef efter Anders Thornberg som lämnar efter sina sex år i uppdraget.

"I det allvarliga läge som Sverige befinner sig i kunde jag helt enkelt inte tacka något annat än ja när nu regeringen ansåg att jag var rätt person", sa Petra Lundh.

Gunnar Strömmer beskrev henne som en "hängiven brottsbekämpare."  Han framhöll såväl hennes formella kvalifikationer som hennes "personliga kvaliteter." 

Det jag har sett av Petra Lundh gör att jag förstår vad han menar. Hon vill verkligen vara med och vända utvecklingen.

Hennes företrädare Anders Thornberg har gjort ett gott dagsverke. Han har för det allra mesta ansträngt sig för att vara just polis. En stor del av Sveriges kriminella problem handlar om att de rent polisiära kvaliteterna förhindra -fånga-fälla-fängsla - under flera decennier har försvagats. 

Vi kommer från ett läge där vi i jämförelse med liknande länder saknar Sverige 8-10 000 poliser. När gängmördandet satte ordentlig fart för några år sedan stod dessutom polisen tämligen naken när det gäller repressiva verktyg för att övervaka, ingripa mot och brottsutreda de kriminella på effektiva sätt. Och lyckades polis och åklagare att baxa in några kriminella i domstolarna så blev straffen ofta villkorliga och mycket rabatterade på grund av brottslingarnas låga ålder. Väldigt få utvisades ur Sverige. Gärningsmännen var i normalfallet snabbt ute igen för att begå nya brott.

Anders Thornberg har kämpat med vända utvecklingen. Och med att uppträda just som en polis. Polisen har med sin rätt att bruka våld en särställning i samhället. Därför är det bra med en polischef som framförallt uppehåller sig vid just den särställningen och inte "flummar ut" för mycket om andra samhällsproblem. Polisens uppdrag är att socialt blint förhindra och/eller fängsla så många kriminella personer som möjligt. Thornberg har visat att han helt förstår sin uppgift.

Petra Lundh är ingen polis. Men hon är så nära en polis som det går att vara utan att vara en polis. Hon har stridit för polisens och åklagarnas möjligheter att göra ett bra jobb. För allas vårt bästa önskar jag henne uthållighet och framgång. 

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa