En demokratisk chock som visar att allt är möjligt

Alla röster är inte räknade och det är heller inte helt lätt att översätta rösterna som varje parti har fått till mandat i det nya parlamentet.

Här ser vi mittenledaren Donald Tusk under ett valmöte några dagar före det polska parlamentsvalet i söndags. Det väntas förhandlingar och inget är givet. Men chansen till regeringsskifte finns definitivt. Donald Tusk kan återkomma som premiärminister efter åtta år i opposition till den nationalkonservativa regeringen med maktaprtiet Lag och Rättvisa vid rodret.

Här ser vi mittenledaren Donald Tusk under ett valmöte några dagar före det polska parlamentsvalet i söndags. Det väntas förhandlingar och inget är givet. Men chansen till regeringsskifte finns definitivt. Donald Tusk kan återkomma som premiärminister efter åtta år i opposition till den nationalkonservativa regeringen med maktaprtiet Lag och Rättvisa vid rodret.

Foto: Czarek Sokolowski

Ledare2023-10-17 05:15
Detta är en ledare. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Men om huvudbudskapen i den stora vallokalsundersökningen som släpptes sent på söndagen är någorlunda korrekta så har Polens väljare styrt om landets politiska kurs. Man har tagit ett stort steg in mot mitten. Redan nu står det dessutom helt klart att valdeltagandet har slagit alla rekord sedan Polen befriade sig från Sovjetkommunismen 1989. Vallokalsundersökningen pekar på en smärre demokratisk chock; uppemot 73 procent av väljarna har använt sin rösträtt. Vilket med polska mått mätt är sensationellt högt; normalt är det runt 50 procent som deltar i de allmänna valen i Polen.

En bidragande orsak till det höga valdeltagandet och till det förmodade regeringsskiftet är, enligt många experter, att det nationalkonservativa och minst sagt EU-skeptiska partiet "Lag och Rättvisa" som haft makten i åtta år, har gått för långt i konflikten med EU. Unionen har frusit inne 36 miljarder euro som skulle betalats ut till Polen som stöd för landets återhämtning efter pandemin. EU kräver demokratiska reformer som gör domstolar och media mer självständiga visavi politiken.

Den liberale mittenmannen Donald Tusk som nu antas återkomma som premiärminister i Polen har förutsättningar att kunna samla ihop en majoritet för en EU-politik som stärker demokratin och som löser upp några av de mest infekterade konflikterna med både det stora grannlandet Tyskland och med Unionen i stort. 

Oavsett hur det politiska dramat i Polen slutar så är det höga valdeltagandet och tillbakagången för partiet Lag och Rättvisa (som dock med ganska stor marginal fortsatt är landets största parti med ett valresultat runt 36 procent) viktiga framgångar för den polska demokratin. Enligt vallokalsundersökningen ökade valdeltagandet framförallt i de yngre åldrarna. Vilket kan tyda på ett tilltagande missnöje med den sittande regeringens mer reaktionära attityder till jämlikhet, pressfrihet och till Bryssel. Polen är ett stort land med många unga medborgare som utbildar sig och som verkar på en arbetsmarknad med allt bättre villkor och löner. Men sådana samhällsförändringar följer ofta ett ökat intresse för rörlighet, öppenhet och frihet. Kanske är det just det vi ser i Polen nu?

Hur som helst är demokratin att gratulera. Missnöje som växlas ut i högt valdeltagande och till politiska maktskiften är demokratins nerv och kärna. Vilket kanske kan ge lite inspiration och framtidshopp åt förtryckta och förtvivlade människor i krigets Ukraina och i Irans och Palestinas diktaturer.