Regeringen vill utbilda nyanlända i grundläggande värderingar enligt Erik Amnå i Dagens Nyheter. Amnå är regeringens särskilde utredare och även professor i statskunskap.

 

Minst 60 timmars utbildning vill han ge de nyanlända i bland annat "praktiskt tillämpad kännedom om hur välfärdsstaten fungerar".

 

Varför bara nyanlända? Jag skulle behöva en sådan kurs, för trots mina 40 år i landet har jag ofta väldigt svårt att förstå vissa saker. Minns inte om vi gick igenom välfärdsstatens finesser i skolan, det kanske vi gjorde, men då var väl jag upptagen med att spela luffarschack med min bästa kompis Otto som satt bredvid, eller med att kasta suddgummi på läraren då han eller hon vände ryggen till.

 

 

I förra veckan berättade Östnytt om Mirza Trto i Norrköping som skulle anmäla sig hos Arbetsförmedlingen när han blev arbetslös. Nu blev emellertid Mirza akut sjuk och inlagd på intensiven med dräneringsslangar i lungorna. Att då ta sig till arbetsförmedlingen är som alla förstår ingen bra idé. Alla utom Försäkringskassan och Kammarrätten. Nu blir Mirza helt av med sin sjukersättning för att han inte var på Af i tid. Han överklagade och fick först rätt i Länsrätten, men eftersom Sverige är en rättsstat och Försäkringskassan en myndighet, överklagade man i sin tur beslutet till Kammarrätten som gav FK rätt. Ingen ifrågasätter Mirzas sjukdom men som man säger i domen:

 

"Det finns inga undantag från plikten att anmäla sig som arbetssökande från första dagen."

 

 

Det är sådant som har gått mig förbi vad välfärdssamhälle beträffar. Att tvingas anmäla sig hos en myndighet med slangar i lungorna minns jag inte att man lärde oss i skolan. Undrar om egen begravning kan räknas som förmildrande omständighet?

 

I samma reportage säger riksdagsman Gunnar Axén att Mirza har sig själv att skylla: "Så snart man vet att jobbet upphör, ska man anmäla sig till Af. Han hade ju flera månader på sig!"

 

 

Till mig har man dock alltid sagt att det alltid är den första dagen som arbetslös som räknas. Vad ska jag tro på, egen erfarenhet eller Axén? Jag väljer att tro på Gunnar Axén, han är ju trots allt sakkunnig, det är ju inte bara en gång som han i egenskap av sådan har fått förklara regeringens olika påhitt i tv. Därför skulle jag vilja ha Gunnar Axén som lärare på en kurs av den typ som man nu föreslår. Då skulle Gunnar i lugn och ro kunna förklara för de nyanlända varför man inte får vara sjuk i landet, utan istället sätts i olika åtgärder som t ex fas 3 som kostar minst det dubbla för skattebetalarna, samtidigt som man lånar pengar för att sänka skatten. Det om något skulle väl vara "praktiskt tillämpad kännedom om hur välfärdsstaten fungerar"! En sådan kurs skulle jag gärna gå för att friska upp mina kunskaper. Skulle jag i vanlig ordning tappa tråden när svåra saker förs på tal kan jag ju alltid spela luffarschack med någon annan lika oförstående. Eller kasta suddgummi på Gunnar Axén.