Teater som öppnar sinnena

Överallt finns de. Radiovågor och mobilsignaler. De genomtränger väggar och kroppar.