Hopp om framtiden

DeGeerhallen, Norrköpings symfoniorkesterDirigent: Michael BartoschPresentatör: Karin Rehnqvist, tonsättare, professor i kompositionMusik av: Martina Tomner, Isak Edberg, Ivan Cancialosi, Jonas Nordström, David Riebe

18 maj 2012 05:27

I ett samarbete mellan Musikhögskolorna i Malmö, Göteborg, Stockholm och SON presenterades på onsdagskvällen inte mindre än fem nyskrivna verk i en After work konsert med fri entré. De unga tonsättarna profilerade sig med olika utgångspunkter och intentioner i sitt skapande, och intervjuades kort före framträdandet av Karin Rehnqvist.

Uppgiften inför konserten var att skriva ett åtta minuter långt koncentrerat stycke för symfoniorkester. Isak Edberg renodlade i sin tonskulptur Vigil just tidsbegreppet i en stillsam drömsk väv av långa toner som försätter lyssnaren i meditativt lugn. Lite svårare var det att finna ron med kvartstons- och mikrointervall i Ivan Cancialosis Image, det stretar och drar i ljudlandskapet -och i öronen som förgäves försöker kalibrera. Martina Tomners Put out the light en modern symfonisk dikt med kontrasterande element som dör ut i tunga vågor. Med Nordströms Hydra kom de första melodiska inslagen denna kväll, spindelvävstunt sordinerat trumpetspel-hur är det ens möjligt?- och vackra stråkeffekter med blandade tremolon och trevande drillar. Rikt som en naturupplevelse kan vara.

En temperamentsfull avslutning utgjorde David Riebes Dimensions II den den traditionella igenkänningsfaktorn var högre än hos kamraterna, men där hela den kraft som finns i i symfoniorkester fick exponeras i en effektiv orkestrering. Den unga publiken visade sitt gillande, och konserten ger hopp inför framtiden att konstmusiken inte dör ut med pensionärsgenerationen eftersom det uppenbarligen finns återväxt inom ett så komplext och svårt område som symfoniskt komponerande.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!