Främling i sin egen stad - Säffle

Flera paralleller med utvecklingen i andra tidigare bruksorter i utkants-Sverige.

Kultur 23 januari 2022 09:55

En bok om Säffle

Låt det bli sagt med en gång. Jag gillar ”Främling i sin stad. Stängda fabriker och butiker – missnöje och framtidstro”.

Boken är en brett anlagd studie av ett brukssamhälle i förändring, med stängda fabriker och butiker och stort flyktingmottagande. Boken handlar om hur Säffle omvandlats och förändrats – politiskt, industriellt och kulturellt. Men indirekt ger den också en bild av hur utvecklingen varit i andra, liknande bruksorter i utkants-Sverige – bortom Stureplans snävare Stockholms-perspektiv.

  Det som hänt i Säffle ger oss också en lite vidare förståelse för hur det står till med Sverige bortom Stureplan i Stockholm. Det som ibland också kallas för det glömda Sverige.

Hr som på många andra mindre orter i landet är Sverigedemokraterna, SD, framgångsrika. Det har – utöver utforskandet av sina barndoms tassemarker - intresserat Sandberg att vilja gräva i för att bättre se hur saker och ting hängde ihop och varför det blivit så. 

  Boken är en bred och grundlig genomgång av hur författarens stad har förändrats under åren, inte minst hur människors värderingar förskjutits. Framställningen är pedagogisk, medryckande och ger kanske några även inspiration själva att gå hem och göra motsvarande djupdykningar i sin hembygd. 

  Vissa liberala ideologer letar ofta efter rasismens rötter i tv-soffor i slitna bruksorter. I tillströmningen av flyktingar som sägs ha väckt en främlingsfientlighet bland vissa i arbetarklassen. Men Åke Sandberg lyfter fram andra förklaringar till SD:s 25-procentiga väljarandel i kommunen i sin studie av Säffle.

Sociologiprofessor Åke Sandberg avvisar uttryckligen fokus på invandringen som orsak till problem i Sverige. Mera grundläggande viktigt är i stället utvecklingen medan årtionden av globalisering och industriell omvandling som de grundläggande orsakerna till nedgång och växande klyftor. Men det är ju en svårare pedagogisk uppgift, ty här är lösningen allt annat än enkel.

Sandbergs Säffle med omland var på 1950- och 60-talen ännu en blomstrande industristad, liksom många andra bruksorter i Sverige. Navet i Säffle var Billeruds-koncernens massa- och pappersindustri med som mest nästan tusen anställda. I Säffle fanns också huvudkontor och ett ledande forskningsinstitut med cirka 150 högutbildade. 

  Socialdemokratins ställning var stark och arbetarrörelsen präglade hela staden. Men Säffle med dess stolta arbetare fick sin ryggrad knäckt. Bara 100 anställda av de en gång 1 000 Billerud-jobben finns kvar. 

Och med allt det här – ökad arbetslöshet, ingen framtidstro, missnöje etc - så kom raset också i väljarstödet för Socialdemokraterna i Säffle. I gengäld fick SD allt fler röster. 

Dessutom är Arbetsförmedlingen nu sönderbantad och marknadsutsatt när den skulle behövas som bäst. Särskilt som kommunen även har behov att få ut de migranter som kom 2015 och senare i jobb och egen försörjning. 

  Men riktigt hela bilden är det ändå inte. Sandberg lyfter fram att i Säffle idag finns även ett nyföretagande inom reglerteknik och mekanisk industri. Där finns framtidstro. En annan sak är sedan att nyföretagandet med många mindre företag ju inte alls har kunnat kompensera för storföretagens nedgång eller försvinnande i Säffle. 

  Läs gärna professor Åke Sandbergs fylliga studie om hans Säffle och dess utveckling! Här finns flera paralleller med utvecklingen i andra tidigare bruksorter i utkants-Sverige.

   

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa