Finurligt effektiv och framgångsnordisk samhällsmodell

På Helsingfors svenska arbetarförening, HSAF: s, 125-årsjubileum anordnades nyligen ett framtidsseminarium, där socialdemokratins framtid och den nordiska välfärdsmodellen på olika sätt stod i fokus.

Stefan Löfven var en av talarna på Helsingfors svenska arbetarförenings seminarium.

Stefan Löfven var en av talarna på Helsingfors svenska arbetarförenings seminarium.

Foto: Martina Gradian

Kultur2023-10-29 09:52

Flera talare - bland annat Folke Sundman som är ordförande i arbetarföreningen och den tidigare S-ledaren i Sverige Stefan Löfven - underströk att den nordiska välfärdsmodellen har varit en röd tråd, ja kanske den rödaste av alla trådar, i den nordiska arbetarrörelsens identitet och profil under många decennier. Bygget av folkhemmet och välfärdsstaten - i lite olika takt och former i respektive nordiska länder - är det viktigaste resultatet den nordiska socialdemokratin uppnått. Det här reformarbetet har oftast haft ett brett politiskt stöd i våra samhällen, men socialdemokratin har varit vägvisaren. Och trots vissa skillnader så har den ”ute i världen setts som en helhet och varit av stor demokratisk betydelse”, konstaterade Stefan Löfven.

Folke Sundman konstaterade under seminariet att "välfärdssamhället"i nuvarande dagspolitiska debatt i Finland så har blivit ett retoriskt slagträ för de flesta politiska rörelser, till vänster och höger. Den borgerliga regeringen Orpo motiverar sin konfrontativa nedskärningspolitik med att den vill ”rädda välfärdssamhället”. "Och vi inom vänsteroppositionen använder samma omvända huvudargument: Orpos regeringspolitik underminerar gravt den nordiska välfärdsmodellen, sa Sundman.

Ekonomiprofessorn Sixten Korkman instämde i mycket av vänsterkritiken mot den borgerliga regeringens nedskärningar och skattesänkningar. Vår välfärdsmodell "borde tvärtom värnas och stärkas (--) Ty i ett internationellt perspektiv är vår nordiska modell både framgångsrik och, faktiskt, marknadsekonomiskt konkurrenskraftig", sa Korkman.

Som Stefan Löfven m.fl. framhöll så finns det en löpande konflikt mellan arbete och kapital men den kampen ska ”skötas med balans” och så att alla inkluderas i välfärden. Säkra individer med tryggad välfärd vågar och blir inte lika rädda för att ställa om i förändringar som teknikutveckling och annat kräver. 

Tillsammans är vi i Norden starkare och slår hårdare än vår vikt, som både Biden och Obama sagt om den nordiska modellen. Och den nordiska dimensionen borde snarare stärkas och samordnas bättre, underströk SDP-riksdagsledamoten Ville Skinnare. Sixten Korkman pekade på att den nordiska välfärds- och marknadsmodellen är ”finurlig, framgångsrik och effektiv."

Helsingfors mäktiga domkyrka får här illustrera själva staden som sådan där Robert Björkenwall nyligen var på ett seminarium som hölls på den 125-årsfirande svenska arbetarföreningens årsmöte i Helsingfors. Ämnet på seminariet var den framgångsrika nordiska välfärdsmodellen; också det en stor och bred kyrka.
Helsingfors mäktiga domkyrka får här illustrera själva staden som sådan där Robert Björkenwall nyligen var på ett seminarium som hölls på den 125-årsfirande svenska arbetarföreningens årsmöte i Helsingfors. Ämnet på seminariet var den framgångsrika nordiska välfärdsmodellen; också det en stor och bred kyrka.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!