– Vi vill få igång en reflektion kring stora frågor som vi ser och läser om i vardagen, där vi möts av rubriker kring flykt, exil och gränser. Jag tror att vi behöver fundera över de djupt personliga frågor som ställs under vandringen, så att vår syn inte blir så uppdelad i vi och dom, säger Rebecca Forsberg, konstnärlig ledare för Rats Teater vid Stockholms universitet och Exils regissör.

"Exil – fria poeter på flykt" är producerad av Rats Teater vid Stockholms universitet (förkortningen står för Research Arts and Technology for Society) och Östgötateatern, med stöd av Statens kulturråd.

Initiativet kommer från Östgötateatern som sedan ett par års tid utvecklar digitala medier i sin produktion. Teatern har tidigare samarbetat med Visualiseringscenter C kring Hysterikon, en föreställning som spelades på två ställen samtidigt.

Artikelbild

| Teatercheferna Johan Celander och Rebecca Forsberg berättar om "Exil - fria poeter på flykt" , som är ett samarbete mellan Östgötateatern och Rats Teater.

– Där användes ny teknologi i mer traditionella föreställningar. Den här gången går vi en annan väg för att undersöka hur vi kan använda det digitala mediet för att vara på andra platser, säger Johan Celander, teaterchef.

Ett samarbete inleddes med Rats Teater som specialiserat sig på kombinationen kultur och ny teknik i syfte att locka en publik som i dag inte söker sig till etablerade teatrar och kulturhus.

– Vi tror att man som kulturaktör måste bjuda upp på nya sätt för att nå en ny publik. Flera gånger har vi använt oss av mobiltelefoner för den är så pass enkel att ha i bakfickan. Med den här typen av konstnärlig produktion kan vi nå en helt ny publikgrupp. Vi har bland annat märkt intresse från teknikintresserade män, säger Rebecca Forsberg.

Under den poetiska vandringen får besökarna ta del av texter om frihet av exilpoeterna Nelly Sachs, Faraj Bayrakdar och Jila Mossaed på svenska, engelska, persiska eller arabiska. Exil laddas först ner som en app i mobiltelefonen och med hjälp av en karta i appen tar de sig till poeternas digitala positioner och får där ta del av texterna.

Artikelbild

| " Vi vill uppmuntra till reflektion kring yttrandefrihet och det fria ordet", säger Rebecca Forsberg, konstnärlig ledare Rats Teater.

Efter varje dikt får publiken svara på frågor om hem, gräns och rötter. Vad betyder hem för dig? Var får du kraft ifrån? Vad drömmer du om? Deltagarna kan skriva ner sina reflektioner på en blogg i appen. Här knyts spelplatserna – Mirum galleria, Kista galleria och Stockholms universitet – samman genom att publikens tankar blir synliga för alla samtidigt.

På Mirum galleria gläds centrumledningen åt att gallerian får ännu en kulturinjektion.

– För oss känns det viktigt att jobba med kultur. Vi är väldigt glada över att bli tillfrågade om att få vara en del av det här projektet. När det även handlar om ny teknik känns det extra spännande och resultatet blev jättebra, säger Anneli Svensson, marketing manager, Mirum Galleria.

Exil har premiär i Mirum på torsdag och spelas fram till den 4 maj. Samtidigt går vandringar i Kista galleria och på Frescati bibliotek vid Stockholms universitet. Därefter kommer Exil att gå på turné.

– Vi har fått flera förfrågningar både av gallerior och bibliotek runt om i Sverige, berättar Rebecca Forsberg.

Varför just gallerior?

– Gallerior är en central plats i mångas liv idag. De är våra nya torg och vi tycker att kultur ska finnas på platser där människor är. Det är intressant att inta nya platser och möta människor där de befinner sig.

De som har läst in texterna är Ashkan Ghods, Kyri Sjöman, Abud Hanna, Mays Sylwan, Jila Mossaed, Josette Bushell-Mingo och Stefan Karsberg.