Till förnekare och fanatiker!

8 augusti 2019 12:00

Det här är en måstebok för alla som undrar och oroas över vad som händer med klimatet och som funderar på vad människor kan göra för att förbättra läget. Den här boken är viktig också för alla förnekare och fanatiker av alla slags skolor och läggningar. Här bjuds motstånd mot alla former av förenklingar, skrönor, myter och ångestattacker.

Lennart Bengtsson är professor i dynamisk meteorologi. Han har mer än 60 års erfarenhet av sitt breda och sammansatta verksamhetsfält. Lennart Bengtsson är väl integrerad i den globala klimatforskningen och har haft och har en mängd framstående uppdrag på flera håll i världen. Redan på 1970-talet uppmärksammade han den uppvärmning som kan relateras till den ökande koldioxidhalten i atmosfären. Han har tidigare publicerat långt över 200 så kallade akademiska "papers" i ämnena meteorologi och klimatologi. Med boken "Vad händer med klimatet?" begår han dock sin premiär som populärförfattare. En premiär som jag har sett fram emot med stora förväntningar i vart fall sedan 2015 då jag läste en intervju med Lennart Bengtsson i Dagens Industri.

Där framkom det att Bengtsson "förvånas över att klimatdebatten i Sverige i så hög grad domineras av icke-klimatforskare och anser att den till delar har spårat ur på grund av stark politisering och mediala överdrifter utan vetenskaplig grund." Det har nu blivit dags för Lennart Bengtsson att dra sitt strå till stacken. Undertiteln på hans bok är "En klimatforskares syn på jordens klimat."

Jag ska inte överdriva. Men Lennart Bengtssons bok har sådana kvaliteter att den borde kunna flytta den politiska klimatdebatten till en ny nivå. En nivå där erkända fakta, erkända osäkerheter och erkända rimlighetsanalyser ligger till grund för insatser och åtgärder.

Lennart Bengtsson landar i slutet av boken för sin del i det han kallar för ett "genomförbart alternativ". Med det avser han den internationella klimatpanelens - tusentals forskares samverkan i IPCC - international panel on climat change - "scenario RCP6". I det alternativet "siktar man på att kontrollerna växthusgasutsläppen så att de når ett maximum år 2080 och sedan minskar."

Innehållet i bokens kapitel för honom steg för steg fram till den slutsatsen. Som läsare är det ett nöje - stort tack till den digra ordförklaringsdelen i boken - att få följa med på Lennart Bengtssons bildningsresa i klimatet.

Klimatförändringar pågår; så är det. Temperaturen stiger; så är det. Forskarna vet i huvudsak varför. Vid sidan av solvariationer, vulkanpartiklar och så kallade ENSO-händelser (variationer i relationen mellan hav och atmosfär) så är det växthusgaser som påverkar mest. Och växthusgaser kan vi göra något åt. Det finns "ingen anledning till framtidsdystopi", skriver Lennart Bengtsson.

Människans väldokumenterade förmågor anpassning och innovation är artens främsta framgångsfaktorer. Det är den kraften vi behöver mer av och vi behöver mindre av politiska stressbeslut. Inte minst behöver samhället mer insatta och öppensinnade medborgare. Med sin bok drar Lennart Bengtsson ett gäng strån till den stack där det byggs ett sådant vettigare, kunnigare och mer balanserat samhällsklimat.

Ny bok

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!