"Kunde till nöds svälja det"

3 augusti 2019 17:00

I ett enkelt fyrfältsschema i ett av bokens avslutande kapitel förklarar Lars Tobisson hur det hänger ihop. Den horisontella axeln i schemat har slutpunkterna socialism respektive liberalism medan den överst på den vertikala axeln står konservatism vilket motsvaras av radikalism längst ned på axeln.

Den första axeln fångar in politikens innehåll skriver Lars Tobisson medan den vertikala axeln tar "sikte på politikens arbets- och förhållningssätt." Elegant och enkelt; visst är det så.

Tobissons syfte med sin "fyrfältare" är framför allt att argumentera för att Moderaterna - det parti där han tillhört ledningen i ett kvarts sekel - visst kan vara ett liberalt och konservativt parti. Den saken har ju debatterats och diskuterats intensivt på den borgerliga kanten under det senaste året. Denna debattflod har i sin tur sina starkaste källor i diskussionen om hur de borgerliga ska förhålla sig till Sverigedemokraterna framöver. Lars Tobisson formulerar den "kvarstående" frågan så här. "Hur länge skall den potential som det stora icke-socialistiska flertalet i valmanskåren erbjuder förbli outnyttjad?"

Han svarar själv på frågan. Enligt Tobisson är SD "utan tvekan" ett populistiskt parti men dess ledare "bekänner sig till konservatismen" och eftersom SD säger sig vara mest "närstående Moderaterna så ankommer det därmed på detta parti att fundera över hur SD skall kunna slussas in i ett konstruktivt politiskt arbete."

Lars Tobissons bok lever verkligen upp till sin underrubrik "Elva essäer om idéer och reformer." I ett antal rappa kapitel avverkar han en mängd frågor - nästan alltid med en intressant spets riktad mot den dagsaktuella politiken.

Han bjuder också på ett kul och läsvärt kapitel om de "tre musketörerna" Olof Palme, Gösta Bohman och Bertil Östergren. I ett avsnitt om skattefrågor av olika slag tar han upp en del ofullkomligheter i hur kyrkoavgiften tas ut av medborgarna. Avgiften - i praktiken en fortsättning på den skatt som togs ut före år 2000 då Svenska kyrkan miste rollen som statskyrka - tas ut som en procentsats av den kommunala inkomstskatten. Avgiften kan således bli hur hög som helst, skriver Tobisson. Det som upprör honom är att människor med enbart kapitalinkomster - som bara betalar statlig skatt - kommer undan avgiften men kan ändå göra anspråk på kyrkans tjänster. Samma sak med svenskar som är bosatta utomlands. Här finns ett reformbehov tipsar Tobisson om i "all välmening."

Lars Tobisson skriver flyhänt och elegant och han smyckar varje kapitel med skarpa tips, förslag och råd.

Tobisson är utan tvekan en "moderat classic" för att använda de ord som Carl Bildt använde för att beskriva sin egen relation till Nya Moderaterna. "Jag kunde till nöds svälja det myckna talet om Nya Moderaterna", skriver Lars Tobisson i sin bok. Hans doktorshatt i statsvetenskap i kombination med hans långa politiska erfarenhet underbygger med kraft de synpunkter om partier och riksdagen som torgförs i boken.

Läs gärna boken. Här finns lärospån om vad som varit likaväl som konkreta tips som bär rakt in i dagspolitiken.

Ny bok

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Widar Andersson