Kulturen i blickfånget

På tisdagen hölls en konferens om den nya kulturplanen för Östergötland 2020-2023 där bland annat en panel reflekterade över skrivningar och målsättningar i dokumentet. Däri satt bland andra konstnären Sissi Westerberg från Rejmyre som Folkbladet pratat med.

11 juni 2019 06:00

Arbetet med att ta fram en regional kulturplan har pågått ett tag nu – bland annat har man arrangerat olika samråd med kulturaktörer i länets kommuner för att få in olika perspektiv. Nu finns en version av ”Kulturplan för Östergötland 2020-2023” som skickats ut på remiss, sedan är planen att beslut ska kunna tas i oktober i regionfullmäktige.

Det handlar om hur Region Östergötland tillsammans med kommunerna och kulturaktörerna i länet ska utveckla kulturen under denna tidsperiod när det gäller strategier, insatser och utvecklingsområden. I centrum står ambitionen att alla medborgare ska ha tillgång till kultur men också ges möjligheter till eget skapande.

– Den nya kulturplanen poängterar vikten av samverkan med kommunerna för att sprida konst och kultur i hela länet. Vi vill ha låga trösklar och sträva efter att nå en ny publik, både vana och ovana kulturbesökare. Strategin har också ett starkt fokus på kulturskaparnas möjligheter att verka och utvecklas i Östergötland, säger Eva Andersson (S), ordförande i regionutvecklingsnämnden, i ett pressmeddelande.

På tisdagen hölls en konferens i Linköping där kulturplanen presenterades i breda drag. Dessutom kommenterades och diskuterades denna remissversion av en panel bestående av personer i chefspositioner i olika kulturinstitutioner i länet men också av några kulturutövare (Sissi Westerberg, bildkonstnär som driver Rejmyre Art Lab samt Sofia Harryson, dansare i Danskollektivet Blauba).

Folkbladet når Sissi Westerberg – som alltså är verksam i Rejmyre – på tisdagseftermiddagen efter paneldiskussionen.

– Jag tycker att det var en väldigt bra panel med bredd. Det var intressant att höra hur de andra resonerade, berättar Sissi Westerberg som upplever det som att alla vill jobba åt samma håll.

– Sedan finns det naturligtvis olika medvetenhet om aktörernas roll. Där kan jag känna att det finns en stridighet: nästan alla konstnärer och kulturaktörer – alltså utövare – känner att de inte får stöd, man upplever att många inte förstår kulturutövarnas situation vilken är att de inte kan leva på det de gör och det finns inte riktigt någon lösning på den ekvationen fortfarande.

Sissi Westerberg menar att det ytterst handlar om hur människor med konstnärlig utbildning ska kunna vara hållbart konstnärligt verksamma.

– Generellt skulle jag också säga att det är lite för stort fokus på mottagarna och för lite fokus på utövarna; man säger att man vill stödja men det är inte riktigt tydligt hur, säger Sissi Westerberg som tillägger att det i slutändan måste handla om att öka anslagen till konstutövare.

Det finns alltså fler perspektiv på hur samhället ska agera för att öka möjligheterna till kulturupplevelser av olika sorter. Nu återstår att se vilka ändringar som kommer att göras i kulturplanen innan slutligt beslut tas i oktober.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Patrik Selsfors

Ämnen du kan följa