Utställningen i Norrköping har fått sitt namn efter en dikt av Karin Boye, som heter "Klockspelet".

– Här presenterar jag en del av ett arbete som rör frågor kring originalet, kopian, eller original, reproduktion, säger Lina Bjerneld.

– Vad är det man lägger in i originalmålningen, både kanske politiska aspekter, när man tänker på att det blir en vara på marknaden, men också finns det något i materialiteten som man bara kan uppleva så här, som sedan försvinner i reproducerad bild?

Artikelbild

| "Två målningar" I, II och III. Utskrifter av målningar.

Karin Boyes dikt handlar om en klockmästare som gör en fantastisk klocka och en furste som vill vara ensam om att äga en sådan, med hotet att ta klockmästarens syn, ett hot som infrias när klockmästaren inte böjer sig utan går upp i tornet för att beskåda sitt verk.

– Sedan var det helt konstigt: när jag kommer hit och vi började hänga så hör man klockorna. Jag hade ingen aning om det. Det var så märkligt. Det var jättefint.

Galleri Kronan ligger intill Rådhuset vars klockspel varje dag spelar en melodi.

– Jag började måla när jag började på konstskola. Jag hade inte tänkt att jag skulle bli konstnär. Det var lite av en slump. Det fanns något i måleriet som jag tyckte var så intressant, det här måste jag förstå. Sedan dess har jag väldigt mycket förhållit mig till måleriets material, jag målar i oljefärg nästan uteslutande, säger Lina Bjerneld.

Artikelbild

| Fotografisk yta mot måleri, flera lager, i lådor.

– Det som är nytt till den här utställningen är att jag har tagit in fotografiet.

I några verk har hon gjort utskrifter av målningar som hon har gjort. I ett annat står den fotografiska ytan mot den målade ytan.

Artikelbild

| "Scen", olja och tempera på pannå, träkonstruktion.

Lina Bjerneld tar ut målningen i rummet genom lådkonstruktioner, träkonstruktioner, där det ibland blir både en fram- och en baksida.

– Tidigare har jag jobbat med plexiglaslådor som jag har installerat målningen i, och vikskärmar. Det här är en fortsättning på det.

Längst drar hon det i "Scen", där hon målat på en låda som står på golvet.

Lina Bjerneld talar också om utställningen som ett drama, att se saker från olika håll, om förskjutningar, och målningarna i förhållande till varandra.

I den stora målningen "Atlas Crack" med en interiör med element hämtade från Brancusis ateljé finns en blå öppning, där man som betraktare får känslan av att nästan kunna gå in. Och i "Act" kan man ana Bjernelds politiska engagemang, att agera mot krig.

Lina Bjerneld är född 1979 och utbildad vid Kungliga Konsthögskolan. Hon är född i Mora men bor nu i Stockholm.