En Lion Lager i Kapstaden

6 oktober 2019 12:00

1796 föddes en fattig bondson i Mjölby i Östergötland. Jacob Letterstedt (egentligen Lallerstedt) fick aldrig gå i skola. Både sin ”bildning och sin förmögenhet fick han skapa själv” läser jag på Letterstedtska föreningens hemsida.

Kort före sin död 1862 gjorde Jacob Letterstedt den för hans levnadstid förhållandevis stora donation - den uppgick år 1879 till 452 825 kronor - på vilken Letterstedtska föreningens verksamhet grundas.

Jacob Letterstedt kom att göra sin lycka i Kap (nuvarande Sydafrika) dit han anlände 1819 på flykt undan folk som ville ha betalt efter dåliga bryggeriaffärer i Stockholm.

Bryggeriaffärerna i Kap gick däremot mycket bättre.

Jag läser om Jacob Letterstedt i den nya boken ”Svenska företag i Afrika – från slavhandel till IT-revolution” (Santerus förlag) av Emil Uddhammar och Peter Stein.

Jacob Letterstedt arbetade för en rik änka i Kap. De gifte sig och Letterstedt startade bryggeriet Mariendahl. I boken berättas att bryggeriet fortfarande finns kvar i stadsdelen Newlands i Kapstaden. ”i Kapstaden finns också en Letterstedt Road och en Mariendahl Avenue”, skriver författarna. Efter Letterstedts död såldes bryggeriet vidare i flera olika led. Efter den senaste sammanslagningen är Letterstedts bryggeri numera en del av SA Miller; en av världens största bryggerikoncerner. Tar du dig en Lion Lager när du besöker Kapstaden så skänk en tanke eller två till en av Afrikas mest framstående östgötar!

Tidigare i veckan presenterade författarna sin bok på ett morgonmöte i Stockholm tillsammans med Allmänna utrikeshandelsföreningen. Jag var där som en i mängden av ett drygt hundratal människor i publiken.

Afrika är stort och speciellt. I sina inledande presentationer på morgonmötet berättade Emil Uddhammar och Peter Stein om att Afrika under de kommande decennierna är den världsdel som har flest innevånare i yrkesaktiv ålder. Det finns bedömare som anser att Afrika därmed kommer att ha lika stor betydelse och påverkan på världsekonomin som vad Kina haft under de gångna fyrtio åren.

I boken och på morgonmötet framfördes uppfattningar och fakta som drog åt en rad olika håll när det gäller Afrikas framtid. Den stora mängden människor i yrkesaktiv ålder kan skapa stora problem för flera av de veka och outvecklade staterna i Afrika. Den stora bulken av de arbetande är sysselsatta i jordbruksnäringar av olika slag. Här väntas väsentliga effektiviseringar och produktivitetsreformer vilket kommer att sätta en oerhörd press på andra näringar; framförallt industrin.

En lång rad stora och små svenska företag är sedan länge verksamma på kontinenten. Ett av de senare tillskotten är företaget Opibus i Nairobi som 2018 startades av sex nyexaminerade ingenjörer från Linköpings universitet. Deras affärsidé är att konvertera safaribilar som går på diesel till eldrift.

Enligt reportaget i boken går företaget bra. Bra gick det som sagt också för bryggaren Letterstedt från Mjölby. Långt före sin död betalade han sina skulder i Stockholm.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Widar Andersson