Bullerskydd vid större vägar brukar sällan äga några större estetiska värden – funktion går i regel före utseende – och de hittas ju också i allmänhet vid ganska oinspirerande platser. Nu står det klart att ett bullerskydd, 220 meter långt och tre meter högt, som redan satts upp vid den hårt trafikerade Ståthögaleden kommer att få en spännande konstnärlig gestaltning.

För denna står konstnären och regissören Maja Borg som växte upp i Norrköping. Det handlar om ett antal skärmar på vilka det ska visas en sekvens av bilder från en film hon skapat.

– Jag filmar en tillitsrörelse på 16 mm film, ett bildformat som kommer återspeglas i de arton skärmar som monteras längs planket. Jag vill lyfta fram tillitsbegreppet som en tanke att bära med sig in eller ut ur staden, säger Maja Borg i ett pressmeddelande.

Artikelbild

| Mattias Åkeson framför sin "Whiteboard".

Maja Borg har länge arbetat med rörlig bild som "rör sig i gränslandet mellan dokumentärfilm, fiktion och experimentell konstfilm" som det uttrycks. I och med uppväxten i Norrköping har Maja Borg också en personlig relation till platsen i fråga.

– Jag cyklade förbi platsen i många år på väg till skolan och det var just när jag cyklade som jag tänkte ut mina första filmer. Kroppen i rörelse är fortfarande en viktig del i min skaparprocess.

I Norrköping är det Norrköpings konstmuseum som ansvarar för den offentliga konsten och alltså tillämpar lagen om offentlig upphandling – det här projektet sker dock i samarbete med samhällsbyggnadskontoret.

– Arbetet har påbörjats och målet är att det ska stå helt klart i slutet av oktober, berättar Mattias Åkeson, intendent för offentlig konst på Norrköpings Konstmuseum.

Artikelbild

| Maja Borg i Norrköpingsmiljö för ett antal år sedan.

– En landskapsarkitekt har också varit inkopplad och har lagt en plan för växtlighet längs med bullerskyddet.

Det kommer alltså att handla om 18 bilder som är tagna från en film som Maja Borg spelat in på en analog filmkamera.

Artikelbild

| Själva bullerskyddet är redan uppfört.

– Bilderna går att läsa som ett händelseförlopp: Maja Borg har filmat en sekvens och sedan plockat ut bilder som sedan bearbetats. Det är en blandning av filmade bilder och måleri, säger Mattias Åkeson som tillägger att det här blir det största konstverket i Norrköping med sina 220 gånger tre meter.

– Det är ju också en viktig entré in till Norrköping med mycket trafik så vi har varit överens om att det vore spännande att göra något intressant med den här platsen. Sedan var det ju en utmaning just att det var ett sådant långt verk.