Finspång behöver hitta på saker

Krönika 18 september 2020 12:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tillväxt Finspång har valt att etablera sig på en bra adress. Kontors- och möteslokalerna på Vallonvägen 15 är nämligen belägna på högst 35 stegs avstånd från vår redaktion i Finspång. När jag en dag förra veckan skulle träffa Tillväxt Finspångs ordförande Mats Rosander så var därför restiden mycket begränsad. 

Mats Rosander är orienterare och ingenjör. Eller möjligtvis ingenjör och orienterare. Oavsett vilken etikett som sätts först så talar vi om en person som förstår värdet av struktur, utvärdering, kontroll och ödmjukhet. Sedan han 1981 flyttade in till Finspång från Valdemarsvik har han arbetat på samma plats men under fyra olika ägares varumärken. Först Stal-Laval, sedan Asea/ABB, sedan Alstom Power och sedan 2003 är det Siemens som äger och driver verksamheten som Rosander nu har lämnat med ålderns rätt; utan att vara särskilt gammal.

Han har arbetat som civilingenjör och arbetsledare på utvecklingsavdelningen för gasturbiner, han har varit kvalitetschef, IT-chef, chef för stödfunktioner som fastighet, miljö och säkerhet och personaldirektör och kommunikationsdirektör.

Tillväxt Finspång är en ekonomisk förening med 70-80 medlemsföretag från olika branscher. Föreningen är ett slags kraftsamling och koncentrat av tidigare satsningar och verksamheter som bland annat Nyföretagarcentrum, Näringslivsrådet och Energiriket. Kommunens särskilda samordnare för besöksnäringen är också knuten till verksamheten på Vallonvägen 15.

Det speciella med Tillväxt Finspång är att verksamheten är knuten till visionen "30/35" med det uttalade målet att Finspång ska ha 30 000 innevånare senast år 2035. Det betyder att drygt 8000 fler människor än idag ska bo i Finspång om knappt femton år.

– Jag tror inte att det finns någon som gråter ihjäl sig om vi inte är 30 000 innevånare 2035. Det väsentliga här är att kommunen och näringslivet bestämt sig för en färdriktning som handlar om tillväxt på en rad olika områden; alls inte bara ekonomisk tillväxt i traditionell mening även om vi inte för en sekund kan glömma att allt vi vill göra behöver finansieras, sa Mats Rosander.

Han nämner flera områden där Finspång behöver tillväxt som till exempel service, skolor, bostäder och arbete.

– Jag skulle kunna säga att det mesta smälter ner till slutsatsen att Finspång behöver bli bättre på att "hitta på saker." Och då menar jag inte "hitta på" i något slags negativ mening utan att visa medborgarna och omvärlden att det händer bra och spännande saker i Finspång. Det gäller också att vi ser och lär av sådant som vi redan har. Finspång är ju till exempel något av ett aluminiumkluster av global dignitet som har potential att utvecklas än mer och här arbetas med världsledande lösningar för energiomvandling. Arena Grosvad är ett annat exempel. Anläggningen drar mycket besökare från Norrköping och andra platser och skapar därför tillväxt i både besökare och i "positivt prat" om Finspång. Eller ta Curt Nicolin gymnasiet - CNG - som ensamt skapar mycket stor inpendling av elever till Finspång och som grundlägger en berättelse om Finspång som en kunskapsort, berättade Mats Rosander.

Han var själv med då kommunen och näringslivet drog igång CNG AB och han har bara för några månader sedan lämnat ordförandeskapet i skolans styrelse efter många år. Överlag har Mats Rosander en lång rad erfarenheter som gör honom extra väl lämpad att axla ledarskapet i Tillväxt Finspång. Den viktigaste egenskapen i det här sammanhanget skulle jag vilja säga är hans storbolagsbakgrund. Det stora bolaget tänker kort sagt stort - inte flummigt och inte uppe i det blå - utan just stort i ordets bästa bemärkelse. Man letar hellre efter samverkans - och nätverksmöjligheter än efter skillnader och konflikter. Man förstår värdet av att hålla i projekten och nätverken så att de inte "far iväg" och tappar i affärsnytta och varumärkesbyggande. Man är uthållig och van att förhålla sig till visioner och handlingsplaner. Precis vad Tillväxt Finspång behöver. 

Pandemin drabbar många företag och verksamheter i Finspång.

– Vi är mycket exportberoende. När det blir påfrestningar i världshandeln så syns det på många sätt här hos oss. Utöver direkta varsel i industrin så har ju till exempel lunchrestaurangerna tappat runt 1000 gäster per dag när många av inpendlarna istället sitter hemma i sina bostäder och arbetar. Många företag och företagare har det mycket svårt nu. Det bästa vi kan göra för Finspång nu är att jobba vidare med insatser för tillväxt så att vi är redo när det lättar upp, sa Mats Rosander. 


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Lina Alm – problemlösaren som ska få Finspång att lyfta ✔"Jag är bra på att få saker att hända" ✔"Mer jävlaranamma"

Lina Alm – problemlösaren som ska få Finspång att lyfta ✔"Jag är bra på att få saker att hända" ✔"Mer jävlaranamma"