EU – svårt att komma in – och omöjligt att ta sig ut

EU är en märklig sammanslutning. Det är svårt att bli medlem. Men när man väl blivit det är det omöjligt att bli utesluten. Den senaste tidens turer visar att det är orimligt.

"Det kommer att finnas många möjligheter framöver för Ungern och Viktor Orbánatt sätta käppar i hjulet i den långa processen mot ett ukrainskt medlemskap i EU."

"Det kommer att finnas många möjligheter framöver för Ungern och Viktor Orbánatt sätta käppar i hjulet i den långa processen mot ett ukrainskt medlemskap i EU."

Foto: Denes Erdos

Krönika2023-12-26 12:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vid det senaste toppmötet blockerade Ungern och Viktor Orbán EU:s nästa stödpaket till Ukraina på 50 miljarder. Orbán var också tvungen att lämna möteslokalen för att de andra 26 medlemsländerna skulle kunna godkänna att processen mot ett ukrainskt medlemskap i EU inleds.
Viktor Orbán vill inte att Ukraina ska prövas som EU-medlem, men kunde tänka sig att släppa igenom den långa processen genom att lämna mötet. Det krävs enhällighet för ett sådant beslut men eftersom Ungern inte var på plats kunde de andra länderna enhälligt fatta beslutet. Ett helt unikt förfaringssätt i EU: s historia. Det kommer att finnas många möjligheter framöver för Ungern att sätta käppar i hjulet i den långa processen mot ett ukrainskt medlemskap i EU. Därför kunde Orbán lämna lokalen. 
Stödpaketets, om också kräver enhällighet är däremot akut. Där vägrade Ungern och Viktor Orbán blockerade därmed mer pengar till Ukraina från EU.
Det skulle få katastrofala följder för landet om det beslutet ligger fast. Ukraina är konkursmässigt. Det saknas pengar till de offentliganställdas löner och till pensioner. För att inte tala kostnaderna för kriget med Ryssland. Utan stöd från EU och andra i västvärlden kommer Ryssland att vinna kriget ganska snabbt.
Därför kommer pengarna från EU-länderna att komma till Ukraina. Det kommer bara att ta lite längre tid och vara krångligare efter Ungerns veto.
Inom EU är allt en förhandling och Orbán använder sin vetomöjlighet för att få ut de miljarder euro som EU frusit inne eftersom EU anser att Ungern inte följer rättsstatens principer. För att få Ungern att bli en fungerande demokrati, som majoriteten inom EU definierar det, har stöden dragits in. Ungern har gjort reformer, men inte tillräckligt. 
Förhandlingen fortsätter och det är möjligt att EU:s och Ungerns ledning kan nå en kompromiss under jul- och nyårshelgerna som gör att Orbán kan släppa igenom EU: s stödpaket till Ukraina. Om det inte lyckas kommer de andra 26 EU-länderna att kringgå Ungerns veto genom att bilda en ny fond där Ungern inte är med och Ukraina får ett nytt stödpaket.
Det kommer av allt att döma att lösa sig på ett extra toppmöte i januari. Men turerna kring stödet visar hur märklig EU är som medlemsorganisation. Först krävs det åratal av förhandlingar och granskningar innan nya medlemmar släpps in. Men när man väl medlem kan man bete sig i princip hur som helst.
EU borde ha lyssnat på Groucho Marx:
”Jag vill inte vara med i en klubb som kan acceptera sådana som mig som medlemmar.”
När Ungern beviljades medlemskap i EU räknade nog inte de som släppte in landet i klubben med att sådana som Viktor Orbán skulle vara med på toppmötena.
Det går nu inte att göra så mycket åt. Det enda sättet att få en medlem att lämna EU är om landet självt begär utträde som Storbritannien gjorde.
En medlem kan nämligen inte bli utesluten. Även om ett land klart bryter mot EU:s grundläggande principer om frihet, demokrati och mänskliga rättigheter så blir det inte utkastat. Det som kan hända i extremfallet är att landet tillfälligt förlorar vissa rättigheter. Den kraftigaste åtgärden är att landet inte får rösta i ministerrådet. Det har hittills aldrig hänt. 
Så här kan det rimligen inte fortsätta. Särskilt inte om EU ska fortsätta att utvidgas, vilket verkar vara meningen. I den kommande fördragsdiskussion som är i stöpsleven innan fler länder släpps in bör rimligen en möjlighet att också utesluta medlemmar komma upp. 
Det som hänt i Europa efter murens fall visar att demokratin inte är självklar. Även med allmänna val kan politiker som stryper domstolarnas och mediernas frihet få makten. Viktor Orbán är ett praktexempel.
Frågan är vad EU ska vara i framtiden. En organisation som uppfyller de grundläggande principerna om frihet, demokrati och mänskliga rättigheter eller en koloss där demokrati, rättsstat, press och yttrandefrihet inte alltid sitter i högsätet.