Ett härligt möte om samhällen, människor och vargar

Malin Larsson från Stöde i Västernorrland är sedan 2018 riksdagsledamot för Socialdemokraterna och ordinarie ledamot i Miljö- och Jordbruksutskottet.

Krönika 23 juni 2022 12:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Magnus Oscarsson från Ödeshög i Östergötland är sedan 2014 riksdagsledamot för Kristdemokraterna och ordinarie ledamot i Miljö- och Jordbruksutskottet. Kristin Yderfors från Skärvinge, några kilometer ut på vägen mot Doverstorp, står på andra plats på Östgötacenterns valsedel i riksdagsvalet i september 2022. Blir hon invald kan jag mycket väl tänka mig att hon blir ledamot i Miljö- och Jordbruksutskottet. En kväll för någon vecka sedan deltog de tre politikerna under ett par timmars samtal i Finspång med "Nätverket för en trygg landsbygd i norra Östergötland". Jag var där. Det var ett härligt möte som leddes av Peter Borring, tidigare mångårig ordförande för Lantbrukarnas Riksförbund - LRF - i Östergötland. Peter har kvar vissa uppdrag i LRF och arbetar som lantbruksföretagare i Linköpingstrakten.

Nätverket för en trygg landsbygd är aktivt på många fronter. Flera av dem har egna djur, några är företagare i andra branscher och flera representerar allmänheten/medborgare som bor och lever i eller i utkanten av Långbogenreviret och här finns erfarenhet från politiken, från offentlig förvaltning och från organisationer som LRF. 

Nätverkets mission är att försöka påverka villkoren för landsbygdens människor genom att "bearbeta" politiker och myndigheter som Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Polisen.

På mötet med politikerna diskuterades framförallt vargfrågan. En fråga som länge varit stor och omdiskuterad i de ganska så folktäta landsbygder där flera utav de svenska vargreviren är belägna.  På senare tid har vargfrågan även börjat röra på sig i rikspolitiken. Malin Larsson, Magnus Oscarsson och Kristin Yderfors var oeniga om en del saker, det framkom tydligt under kvällen. Men de var utan tvivel eniga om att vargfrågan nu diskuteras på ett annorlunda sätt än vad som var fallet 2013 då riksdagen antog regeringens proposition 2012/13: 191 "En hållbar rovdjurspolitik" som inleds med följande sammanfattning: "Det övergripande och långsiktiga målet för rovdjurspolitiken föreslås vara att varg, björn, järv, lodjur och kungsörn i Sverige ska uppnå och bibehålla gynnsam bevarandestatus enligt art- och habitatdirektivet, samtidigt som tamdjurshållning inte påtagligt försvåras och socioekonomisk hänsyn tas." Riksdagen fattade beslut om att :"vargens referensvärde för gynnsam bevarandestatus när det gäller populationen i Sverige (--) ska vara 170–270 individer." 

Naturvårdsverket är den statliga myndighet som till vardags har uppdraget att hantera vargfrågan enligt riksdagens beslut. Under åren som gått sedan riksdagsbeslutet 2013 har vargstammen ökat till ungefär 460 individer. (Naturvårdsverkets uppgifter efter den senaste inventeringen mellan oktober 2021 och mars 2022)

18 maj beslutade riksdagen om ett så kallat "tillkännagivande" till regeringen. Bakom tillkännagivandet stod en majoritet i Miljö- och Jordbruksutskottet bestående av Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Tillkännagivandets innehåll är att regeringen ska tillse att vargstammens storlek "bör hållas i det nedre spannet om 170 individer, bland annat med tanke på att vargpopulationen förtätats." Jämfört med beslut om propositioner eller motioner är tillkännagivanden en mild form av riksdagsbeslut. Givet det röriga läget i riksdagen med minst sagt hoppande majoriteter är tillkännagivanden inte någon bristvara i inrikespolitiken. Med detta sagt så är det likafullt en betydelsefull händelse att en majoritet i riksdagen markerar att vargstammen har vuxit sig för stor och bör hålla sig i det nedre spannet av riksdagens tidigare beslut.

Malin Larsson (S) och Magnus Oscarsson (KD) befann sig således på olika sidor vid riksdagens votering om tillkännagivandet den 18 maj. Vilket märktes under diskussionen med Nätverket i Finspång. En del av skillnaderna skulle jag dock vilja bokföra på den stundande valrörelsens konto. Magnus Oscarsson underströk att det "behövs en ny regering som sätter ner foten" och ser till att Naturvårdsverket utför den politik som beslutats. Malin Larsson ansåg däremot att den nu sittande S-regeringen redan var i färd med att göra det som göras skall. Enligt Larsson är problemets kärna den tidigare regeringens fokus på "bevarande" av vargstammen.

Krönikan från Nätverkets möte med politikerna fortsätter i Folkbladet i morgon midsommarafton.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa