Ytterområdens medborgare kan inte behandlas som nu

Bildandet av Ytterområdespartiet i Norrköpings kommun initierades av hur politiker och tjänstemän hanterar frågor som är särskilt viktiga i ytterområden av kommunen.-

Debatt 14 augusti 2022 08:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

 Vi tänker t ex på sådant som vägar, lekparker, bussar, vindkraftverk, motionsspår, bänkar utanför centrumanläggningar. Men även sådant som rör de centrala delarna av Norrköping; hanteringen av en återvinningscentral och företagares syn på Norrköpings kommun. Från början var tanken att partiet skulle heta Kolmårdspartiet, men den respons vi fick efter att vi gjort hemsidan ”Kolmårdens kommun” indikerade att det fanns en liknande problematik i alla ytterområden till Norrköpings kommun. Därav namnet på partiet. Målsättningen är att på sikt kunna avveckla detta lokala parti när de etablerade partierna i realiteten (inte bara med ord) börjat intressera sig för de problem som vi har identifierat. Vi driver tre frågor inför valet år 2022:

1) Verka för att en oberoende utredning tillsätts för att undersöka konsekvenserna och möjligheterna att samhällen utanför Norrköpings tätort bildar egen/egna kommun/-er. Erfarenheter från andra kommuner pekar på att en iscensatt process att eventuellt minska omfattningen på en storkommun har goda möjligheter att i sig påverka hur medborgarnas behov tillgodoses i ytterområdena. Att bilda en ny kommun kan spontant kännas som ett alldeles för stort projekt. Därmed ser inte politiker det som en reell risk att det skulle kunna ske och därför behövs en oberoende utredning som kan sätta press på politiker att de inte är gångbart att behandla medborgarna i ytterområdena på det sätt som görs nu.

2) Verka för att kommunen till att börja med tar över vägföreningar av tätortskaraktär där det ingår skolor, vårdcentral etc. 

3) Verka för att Norrköpings kommun använder offentliga medel på ett effektivare sätt genom att fånga upp problem i förvaltningen såsom ett utpräglat stuprörstänk

Varje enskild röst på partiet skickar en signal att politiker i Norrköpings kommun måste ha ett annat förhållningssätt till de behov som finns i ytterområdena. Men också vikten av att komma tillrätta med det stuprörstänk som utmärker den kommunala förvaltningen inom Norrköpings kommun. Detta problem drabbar inte bara de som bor i ytterområdena utan alla medborgare i kommunen. Förutom det signalvärde som varje röst på partiet ger kan en eventuell representation i kommunalfullmäktige och nämnder bidra med nya perspektiv och erfarenheter som kan utveckla olika verksamhetsfält inom Norrköpings kommun.  

 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Vi påminns om Roma och oceanernas svall

Vi påminns om Roma och oceanernas svall

Norrköping ingen bra cykelstad

Norrköping ingen bra cykelstad

Stephan Andersson: När någon beskriver andra som mindre värda – se upp!

När någon beskriver andra som mindre värda – se upp!

Widar Andersson: Anna Selander har full koll på Pekings räls och broar

Profilbild

Angelica Forsberg: Hundägare rättslösa vid olyckor

Hundägare rättslösa vid olyckor
Visa fler