Vindkraftselen behövs för Norrköpings hållbara framtid

Debatt 31 oktober 2020 09:57
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Om Sverige ska klara av att bli fossilfritt till 2045 måste förnyelsebar kraftgenerering byggas ut i den södra delen av Sverige. Alternativet är utbyggnad av kärnkraft vilket skulle vara så kontroversiellt och fruktansvärt dyrt att det troligtvis inte finns någon som skulle satsa på det. Att bygga vindkraftverk innebär stora investeringar, både i byggfasen men också omfattande projekteringskostnader och måste ske i stor skala för att vara lönsamt. Det behövs företag med stora ekonomiska förutsättningar så som Holmen för att klara ett sådant projekt. Att Holmen är intresserad att investera i hållbar vindkraft är naturligt då Holmens Pappersbruk i Hallsta i Norrtälje och Braviken utanför Norrköping är mycket elintensiva. Och överföringen av el från vattenkraftverken i norra Sverige är begränsad. 

Den process som pappersbruken använder förbrukar mycket el men är så gott som fossilfri och kan använda nästan hela stocken till att göra papper av. Den elintensiva processen sparar alltså skog och levererar ångan till pappersmaskinerna vilket annars skulle ske med olja. 

Holmen Paper är i en omställningsfas där vi går från minskad tillverkning av dagstidningspapper till andra pappersprodukter med högre kvalitéer. Att då säkerställa att det finns tillgång till billig och hållbar energi är därför en självklarhet.

De vindkraftverk som Holmen planerar bygga i Östergötland kommer inte att bidra med så många arbetstillfällen men det ger större förutsättningar att Holmen Papers bruk kommer att kunna behålla sin produktion och fortsätta att ge arbetstillfällen i Norrköpingstrakten.

Jag förutsätter att Holmen lyssnar på de boende och tar hänsyn i allra största mån men hoppas på att projektet kommer att kunna genomföras för att Norrköping även i fortsättningen ska kunna kalla sig en industristad i en hållbar framtid.

 

 


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Förväntade placeringar för SD och L: "Visste det"

Förväntade placeringar för SD och L: "Visste det"

Nu är det klart- inget veto mot vindkraft i Norrköping

Nu är det klart- inget veto mot vindkraft i Norrköping

Debatt: Holmen bör komma in med en ny korrekt ansökan

Holmen bör komma in med en ny korrekt ansökan

Debatt: Statens girighet har trumfat klimat och energi (1)

Statens girighet har trumfat klimat och energi (1)

Ledare: Simonstorp är sannolikt vindkraftens sista strid

Simonstorp är sannolikt vindkraftens sista strid
Visa fler