Vilka barn och ungdomar har fått yttra sig om detta?

Hej ansvariga politiker i Norrköping. Vi vill gärna ha svar från er om hur ni tänker om fritidsgårdarna.

Malanie och Hiba fråb Frinavets ungdomsstyrelse ställer frågor till ansvariga politiker i Norrköping.

Malanie och Hiba fråb Frinavets ungdomsstyrelse ställer frågor till ansvariga politiker i Norrköping.

Foto: Eva Jensen

Debatt2023-12-03 09:52
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi skriver till er för att förslaget att spara nio miljoner på Norrköpings fritidsgårdar berör och drabbar i högsta grad barn och ungdomar. För information så blev Barnkonventionen lag 1 januari 2020

Barnets bästa ska alltid komma först (Artikel 3)

”När vuxna ska bestämma något som handlar om eller påverkar barn måste de alltid tänka på vad som är bäst för barnet. Ibland går andra saker före, men politiker och andra måste kunna visa att de har tänkt på barnen”

  • Hur har ni tänkt på alla barn och ungdomar som påverkas av detta beslut?
  • Hur är detta beslut det som är bäst för oss barn och ungdomar?

Varje barn har rätt att uttrycka sin åsikt (Artikel 12)

”Barn har rätt att säga vad de tycker och delta när vuxna bestämmer saker som gäller dem. Till exempel ska myndigheter lyssna på barn när de ska fatta beslut som påverkar dem och lärare fråga barnen vad de tycker innan de bestämmer saker”

  • Vilka barn och ungdomar har fått yttra sig, vara med och tycka och bestämma kring detta beslut?
  • När tänker ni lyssna på oss och vad vi tycker?

Barnets rätt till vila, fritid, lek och rekreation samt till det kulturella och konstnärliga livet (artikel 31)

”En förutsättning för barns utveckling, livskvalitet och vårt samhälles framtid”

  • Vi som talar för ungdomarna och barnens bästa och som vet att fritidsgårdarna bidrar med allt som står i denna artikel undrar hur ni tänker kring att ta bort denna rätten för så många som inte har en möjlighet att få ta del av detta om inte fritidsgårdarna finns?