Vi vill ta bankernas övervinster och sänka skatten

Varje dag som Ulf Kristersson är statsminister blir Sverige fattigare. Den ekonomiska krisen slår brett.

Teresa Carvalho (S) är en av de tre östgötska socialodemokatiska riksdagsledamöterna som undertecknat dagens debattartikel i Folkbladet.

Teresa Carvalho (S) är en av de tre östgötska socialodemokatiska riksdagsledamöterna som undertecknat dagens debattartikel i Folkbladet.

Foto: Sara Segraeus

Debatt2023-10-17 09:53
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Annelie Noort och Hans Eklind (båda KD) skriver (Folkbladet 8 oktober) om det de kallar regeringens satsningar på äldre i budgeten. Det är ändå lite magstarkt att tala om satsningar i dessa sammanhang. Det här sättet att göra en budget gör det mycket svårt (i vissa fall omöjligt) att verkligen se vad som är satsningar och vad som egentligen är besparingar. Den allra tydligaste sådana neddragningen är att pengarna till kommunernas äldreomsorg minskas med 1,8 miljarder kronor. Det här är alltså en kraftig besparing på de äldre som inte ens syns i budgeten men som naturligtvis kommer få konsekvenser för kommunernas möjligheter att erbjuda bra vård och omsorg.

Noort och Eklind slår sig för bröstet för att skatten för äldre sänks. Vi socialdemokrater föreslår istället en rättvis skattesänkning som träffar alla som jobbar, uppbär pension samt de som får sjuk- och aktivitetsersättning. Minst sex miljoner människor berörs av förslaget. Kostnaden för förslaget uppgår till 10,3 miljarder och finansieras med en skatt på bankernas övervinster.

Varje dag som Ulf Kristersson är statsminister blir Sverige fattigare. Den ekonomiska krisen slår brett. Det går inte att fullt ut motverka dess konsekvenser, men de ska däremot bäras rättvist. Vanligt folk pressas av ökande kostnader för bolån och stigande priser på mat och räkningar. Samtidigt gör deras bank rekordvinster. Att krisens effekter slår så orättvist är ett resultat av högerregeringens prioriteringar. Socialdemokraterna vill ta en annan väg.