Vi vill skydda och utveckla Europa för vanligt folk

Valet till Europaparlamentet 2024 kommer i mycket att präglas av det krig som pågår i vår närhet.

Gunilla Hellberg är kandidat för SD i EU-valet. Hon står på 13 plats på valsedeln och är kommunpoitiker i norrköping.

Gunilla Hellberg är kandidat för SD i EU-valet. Hon står på 13 plats på valsedeln och är kommunpoitiker i norrköping.

Foto: Annika Flood

Debatt2024-05-25 09:52
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

 EU-samarbetet bygger på de fyra friheterna - fri rörlighet för människor, varor, tjänster och kapital. Men något har gått fel. Istället för att satsa på de fyra friheterna och utveckla unionens ekonomier, handel och företag, har Kommissionens arbete präglats av att begränsa dem. Det rödgröna vänsterstyret har blockerat EU med sin regleringshysteri, intensiva lagstiftning och förbudsiver. De senaste mandatperioderna har de ägnat nästan all tid åt att bygga nya komplicerade lagar och regelverk. 

Sverigedemokraterna är ett Europavänligt parti men med en stark kritik mot ett allt mer kontrollerande och reglerande EU och vill med sin politik undanröja alla hinder för ett välfungerande Europasamarbete mellan fria medlemsstater.

En av Europasamarbetets huvuduppgifter är alltså att värna medlemsstaternas frihet och demokrati, samt bygga våra ekonomier starka så att vi kan stå emot aggressiva stormakter som Ryssland och Kina. EU ska inte ägna sig åt att skapa komplicerade lagstiftning inom områden som klimat, miljö, energiförsörjning, livsmedel och migration. Inte att bestämma vilken bil du ska köpa, vilken mat du ska äta, hur dyr bensinen ska vara eller hur vår svenska natur, skog- och jordbruksmark ska skötas.

Sverigedemokraterna kommer garanterat att arbeta för att befria Europa från onödig byråkrati och värna medlemsstaternas självständighet och rätt till självbestämmande. Vi kommer också att reformera EU:s klimatpaket, hindra klåfingrigheten att breda ut vad gäller energiförsörjning, natur- och jordbrukspolitiken samt stötta den tekniska utvecklingen, så att vi inte tappar fart i den globala konkurrensen. 

Sverigedemokraterna vill också fortsätta att göra allt för att skydda Europa från den massinvandringspolitik som allvarligt skadat oss under decennier. Vi vill stärka Europas yttre gräns och utlokalisera asylprocessen till tredje land. 

Sverigedemokraternas bild av Europeiska Unionens framtida roll är tydlig. EU ska byggas av frivillighet, ekonomisk och teknisk utveckling samt samarbete mellan företag och människor. Det måste bli ett slut på alla irriterande och dyra bestämmelser och ständigt nya regelverk som medlemsstaterna tvingas följa. 

Till sist - Sverigedemokraterna är det enda parti som vill utvärdera konsekvenserna av EU-medlemskapet och se hur vi kan hitta vägar framåt för att bättre tillvarata svenska intressen. 

Vårt motto är - Vad kan EU göra för oss?