"Vi vill ha lika mycket talartid som andra partier"

Den 27 oktober 2021 skriver Widar en ledare i Folkbladet, där han påstår att "Demokratin behöver skydd från huliganer. Annars är risken stor att de hederliga och anständiga tröttnar på demokratin."

Nina Olofsson, Matthias Olofsson, Conny Samoraj och Eva-Marie Johnsen har lämnat/uteslutits ur SD och tre av dem är nu vildar i fullmäktige i Norrköping och har undertecknat debattartikeln.

Nina Olofsson, Matthias Olofsson, Conny Samoraj och Eva-Marie Johnsen har lämnat/uteslutits ur SD och tre av dem är nu vildar i fullmäktige i Norrköping och har undertecknat debattartikeln.

Foto: Sarah Olsson

Debatt2021-11-07 08:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

 Några av de viktigaste grunderna i det demokratiska samhället är att alla har samma rättigheter och att alla är lika inför lagen. Utifrån det skulle man kunna bemöta Widars påståenden med att ”Journalistiken behöver skydd från aktivister. Annars är risken stor att de hederliga och anständiga helt slutar tro på journalister.”

För den som inte är insatt i vad saken handlar om i Widars ledare som beskriver vad som hände 25 oktober 2021 i kommunfullmäktige (KF), så är här en längre förklaring som kan skådas via Norrköpings kommuns webbsändning, från 3 timmar och 42 min. Allt handlar om att Matthias Olofsson, ledamot i KF, använde mer än 2 minuter till att presentera de tre politiska vildarnas budget som de lämnat in tillsammans. Den som bevittnade KF-mötet, kunde se fullmäktiges ordförande Maria Sayeler (S) stoppa presentation av budgeten med orden hon tyckte det var respektlöst och omdömeslöst att han tar mer tid i anspråk än två minuter. Sophia Jarl (M) begärde ordningsfråga, hon ville att Matthias skulle dra sig tillbaka och presentera budgeten i ett annat forum. Olle Vikmång (S) hakade på genom att upprepa att det handlar om respekt. Allt detta handlade om att det finns en gruppledaröverenskommelse gällande hur mycket tid man får till att presentera sin budget, de har beslutat att 2 minuter per person har de tre vildarna rätt till. Så här ser nuvarande gruppledaröverenskommelse ut, varje parti får 8 minuters inledningsanförande + 2 minuter per mandat. Detta bygger givetvis på antagandet att det inte finns några vildar som lägger en egen budget. Matthias, Conny och Eva-Marie förväntades presentera sin budget i KF med 2 minuter per person och fick inte överlämna sina 2 minuter till Matthias. Det är både orimligt och odemokratiskt att kräva att en ledamot ska presentera en budget med en omslutning på 9 miljarder på 2 minuter. 

Vi är tre vildar och vi har inte gjort mer i anspråk än de 8 min + 2 minuter per ledamot som är i enlighet med vad de andra partierna får. Widar skriver vidare "Han tog mycket talartid för att tala för ett parti som inte finns i fullmäktige." Widar verkar få det som att det är vi som uppger att Norrköpingspartiet finns i KF, men Matthias Olofsson påtalade från talarstolen att i dokumentet för budgeten som lämnats in så finns ingen logga, utan att den var undertecknad med tre ledamöters namn. I stället för att i lugn och ro låta Matthias presentera budgeten, så ödslade man tid på att försöka tysta en invald ledamot i KF med syfte att stoppa oss från att presentera vår budget. Utöver det försökte man få oss att skämmas genom att påstå att det var ett respektlöst beteende att inte följa gruppledaröverenskommelse. 

Det som verkligen borde ifrågasättas är varför man inte respekterar den lagliga rätten att få tala och presentera sin budget, man hänvisar till en gruppledaröverenskommelse som finns mellan partierna, men verkar glömma att den överenskommelsen inte finns med de politiska vildarna. 

Fakta är att vi har all rätt att göra var sin eller en egen gemensam budget som ledamöter i kommunfullmäktige. Sen att gruppledarna gjort en överenskommelse om talartid för att de inte vill ha en för lång budgetdebatt, som fullmäktiges ordförande uppgav, borde vara något de skulle reflektera över varför de begränsar sig, de är ju ändå betalda politiker. Det är i kommunfullmäktige, kommunens högst beslutande organ, som öppenhet och transparens ska finnas och där kommuninvånarna har möjlighet att ta del av viktiga beslut för sin kommun som sedan kan vara avgörande för hur de röstar. 

Säger kommunallagen att alla som har en plats i kommunfullmäktige ska kunna lägga fram en egen budget så ska den givetvis också kunna framföras och debatteras ordentligt. Allt annat är ett hån mot demokratin och gällande kommunallag. KF är en viktig demokratisk arena för kommuninvånarna, där medias roll spelar en avgörande betydelse för vilken uppfattningen kommuninvånarna får om vår tillvaro och bild av vad de olika politikerna står för. När media inte rapporterar sakligt och objektivt från fullmäktige, så brister de i sitt uppdrag. Vi begär inte att de ska rapportera om oss som Norrköpingspartiet. Vi anser dock att de sakligt ska rapportera om innehållet i vår gemensamt skrivna budget.