Vi vill göra vad som krävs för att säkra älgstammen

"Din skog?", utbrister Birk Borkason bestört, och ger Ronja en föreläsning om alla de varelser, inklusive honom själv, som hon delar skogen med.

Birk Borkason ger Ronja Rövardotter en lektion när hon talar om skogen som "sin skog." Debattörerna från Miljöpartiet skriver på ett liknande tema. Skogen är bland annat älgarnas och jägarnas och svampplockarnas skog.

Birk Borkason ger Ronja Rövardotter en lektion när hon talar om skogen som "sin skog." Debattörerna från Miljöpartiet skriver på ett liknande tema. Skogen är bland annat älgarnas och jägarnas och svampplockarnas skog.

Foto: Stefan Lindblom/TT

Debatt2023-10-12 09:52
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Idag skulle skogsbolagen må bra av en liknande påminnelse om att skogen inte bara finns till för dem. Det är även älgarnas skog, och jägarnas!


I helgen inleddes den älgjakt som betyder så oerhört mycket för många människor runt om i Sverige. En tradition som förts vidare i generationer och som för många är en anledning till att man vänder hem till sin hembygd. En hållbar jakt är ett gott exempel på hur vi kan leva mer självförsörjande.

 
Men för vissa jägare kommer årets säsong med blandade känslor. På flera platser är älgarna för få och i dåligt skick. Vissa jaktlag överväger att ställa in årets jakt. Varför?


Skogsindustrin har länge drivit på för att minska älgstammen med hänvisning till att älgarna orsakar betesskador i bolagens skogsplantager. Industrin har satt ett mål om max fem procent betesskador i sina bestånd. Sedan en ny förvaltningsmodell infördes år 2012 har älgstammen minskat dramatiskt.


Trots detta visar statistik från Skogsstyrelsen att betesskadorna snarare har ökat. Ändå håller bolagen fast vid att målet om ett tak på fem procent ska nås, genom större avskjutning.


SLU har i en rapport ifrågasatt om målet om max fem procent betesskador är förenligt med en livskraftig älgstam, eller alls en älgstam över huvud taget: ”Det finns inget som tyder på att det går att nå dagens tak för skador enbart genom att skjuta fler älgar, såvida inte älgen utrotas helt – vilket inte är något alternativ eftersom den är en naturlig del av skogsekosystemet.”


Älgarna och därmed älgjakten står i ett svårt läge. Klimatförändringarna påverkar dessutom älgarna negativt på flera sätt, med torka och höga temperaturer under vår och sommar och större mängder tung blötsnö under vinterhalvåret i norr. I det här läget måste vi värna älgen och älgjakten och vidta de åtgärder som krävs för att säkra en stark älgstam över tid.


Älgen är en symbol för Sverige, den ska få ta plats i våra svenska skogar. Vi i Miljöpartiet vill se en livskraftig älgstam som möjliggör för älgjakt generationer framöver. Som jägare ska man kunna se fram emot älgjakten både nu och i framtiden.


Skogspolitiken måste säkerställa att alla värden i skogen balanseras. Skogen är inte bara bolagens. Den är också renarnas skog, lavskrikans skog och svampplockarnas. Den är älgarnas skog, och jägarnas!