Vi vill ge stöd och råd för en mer likvärdig skola

Stängda skolor, distansundervisning och hög frånvaro av personal och elever har präglat skolan under ett par pandemiår.
Stängda skolor, distansundervisning och hög frånvaro av personal och elever har präglat skolan under ett par pandemiår.

Förskola, skola och vuxenutbildning har slitit hårt under pandemin. Nu väntar nya utmaningar för att ge barn och unga som flyr kriget i Ukraina ett bra mottagande.

Debatt 8 maj 2022 08:53
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi har uppdraget att stötta utbildningsverksamheter under alla förhållanden och utgå från de behov som finns. Att ge barn och unga utbildning är en av samhällets viktigaste uppdrag. Vi på SPSM har under 2021 mött många kommunala och enskilda skolhuvudmän för förskolor, skolor och vuxenutbildningar för att samtala om utmaningar, styrkor och behov. I dialogerna har skolornas huvudmän tagit upp olika utmaningar, som vi nu arbetar vidare med för att möta.

Några områden har kommit upp i alla våra samtal, oavsett om man är liten eller stor kommun, fristående eller kommunal verksamhet Det är områden som kan leda till ojämlik utbildning:

Problematisk skolfrånvaro som kryper ner i åldrarna är ett växande problem.

Hur utbildningen ska fungera så bra som möjligt för barn, unga och vuxna med en funktionsnedsättning. Många frågor lyfts också om att skapa tillgängliga lärmiljöer, kunskap och kompetens kring funktionsnedsättning samt bristen på speciallärare och specialpedagoger kommit upp.

Utifrån de behoven utvecklar vi vårt specialpedagogiska stöd. Vi har kurser och rådgivning, inom de områden som skolhuvudmännen lyft är viktiga. De bidrar till ökad kunskap om pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättning och hur de påverkar barn, unga och vuxnas lärande. Rådgivare ger stöd i hur skolor och skolhuvudmän kan arbeta förebyggande och tidigt se tecken på det som kan utvecklas till problematisk skolfrånvaro. Vi ger bidrag till verksamheter som vill utveckla sitt arbetssätt. Kriget i Ukraina leder till att fler kommer till Sverige och vi har kunskap om hur skolor och skolhuvudmän kan organisera undervisning och ge stöd för att möta barns och elevers behov.

Vi önskar att fler förskolor, skolor och vuxenutbildningar vänder sig till SPSM. Det finns behov - det vet vi genom de många samtal vi haft med skolhuvudmän. 

Många skolhuvudmän har också uttryckt att de vill utveckla ett mer systematiskt arbetssätt för att ge bättre stöd till sina förskolor, skolor och vuxenutbildningar. Det tar vi med oss in i vårt gemensamma arbete med Skolverket och kommer att erbjuda kvalitetsdialoger med skolhuvudmän runt om i landet, med start i höst. I de kommande dialogerna vill vi vara ett stöd till skolhuvudmännen i deras arbete för att skapa en likvärdig utbildning med god kvalitet för alla barn och elever.

 

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa