Vi tar ställning för ett fritt och rikt kulturliv

Vi är glada att Region Östergötland vågar ta ställning för ett fritt och rikt kulturliv. Östergötland är, och ska fortsätta vara, ett framgångsrikt kulturlän.

Eva Andersson (S) är en av de regionpolitiker som skrivit under dagens debattartikel.

Eva Andersson (S) är en av de regionpolitiker som skrivit under dagens debattartikel.

Foto: Elin Holmer

Debatt2023-12-01 09:52
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När andra delar av landet är upptagna med att exkludera, styra och minska på kulturen så går Region Östergötland mot strömmen. Vi har i bred politisk enighet ställt oss bakom en ny kulturplan för Östergötland. Alla partier står bakom ett fritt och rikt kulturliv där alla ska känna sig inkluderade och där mångfalden får fritt spelrum. 

Som socialdemokrater så gläds vi åt en plan där alla, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller ålder, inkluderas och har lika rätt att ta del av och utöva kultur i Östergötland. Kulturen ska vara levande och fri i hela Östergötland. I planen slås det fast att Östergötland ska vara ett jämlikt kulturlän där kulturen bidrar till ökad livskvalité. Det tycker vi socialdemokrater är viktigt och mycket bra. Kulturplanen slår också fast att regionens mål är att mångfalden av kultur och kulturuttryck ska öka. 

Kulturplanen utgår från tre strategiska mål. Breddat deltagande och ökad spridning, konstnärlig utveckling och ökad kvalitet, och så det tredje: ta tillvara kulturens kraft och värden i samhällsutvecklingen. Det första målet handlar om att vi ska få mer att välja på och att fler ska ta del av kultur. Det andra målet ska ge oss ökad kvalitet, fler konstnärer ska kunna utvecklas och nå sin fulla potential. Det tredje målet ligger oss möjligen lite extra varmt om hjärtat. Kulturen ska vara en kraft i samhällsbygget.  Kulturen har möjligheten att få vara ett nav i demokrati, i utbildning, integration, företagande, utbildning och jämlik och jämställd hälsa.  I samhällsbyggande ska kulturen finnas med som den sammanbindande kraften. Det är stort. 

Viktigt för oss är också att kulturplanen särskilt prioriterar att barn, unga och äldre ska få ta del av och utöva kultur. Att både få uppleva och att få vara med och skapa kultur ger oss människor så mycket. Vi utvecklas, får nya insikter och vi ser nya sammanhang. 

Kulturplanen har arbetats fram i bred samverkan med länets kommuner, civilsamhället, kulturaktörer, konstnärer och idéburen sektor. Innehållet ställer krav på att det sker samverkan och bred dialog med länets kommuner för att förverkliga innehållet. I det arbetet kommer vi socialdemokrater i regionutvecklingsnämnden vara en drivande kraft. 

Eva Vikmång är en av de sex socialdemokrater som undertecknat debattartikeln om kulturen i regionen.
Eva Vikmång är en av de sex socialdemokrater som undertecknat debattartikeln om kulturen i regionen.