Vi kommer göra vårt yttersta för att vända utvecklingen

När 2023 nu lider mot sitt slut kan vi konstatera att det har varit ett tungt år för Region Östergötland.

Marie Morell (M) och hennes kollegor i Borgerlig Samverkan skriver om det svåra år som väntar i region Östergötland.

Marie Morell (M) och hennes kollegor i Borgerlig Samverkan skriver om det svåra år som väntar i region Östergötland.

Foto: Victor Bomgren

Debatt2023-12-30 09:52
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Och hur mycket vi än hade önskat kunna ingjuta mer hopp inför det nya året, så behöver vi vara ärliga; det kommer fortsatt att vara tufft även under nästa år. Svåra beslut kommer behöva fattas. Region Östergötland går mot ett underskott på 1 650 miljoner kronor för 2023. Läget är ytterst allvarligt. 

Mycket har gjorts under året för att vända utvecklingen, men det har inte räckt och kräver mer. Några saker som nu görs vill vi särskilt nämna;

  • Stopp för hyrpersonal

Det ursprungliga målet har varit att kostnaderna för inhyrd personal ska motsvara maximalt två procent av personalkostnaden år 2025. Det målet har nu tidigarelagts till 2024 och inriktningen är att kraftigt begränsa nyttjandet av bemanningsföretag med start den 1 februari. Det är en offensiv tidsplan, men utfasningen av bemanningsföretagen är en viktig del i arbetet för att komma tillrätta med de stora ekonomiska underskotten i hälso- och sjukvården. Det är inte heller enbart en ekonomisk aspekt, utan det handlar också om patientsäkerhet och kvalitet i vården. 

  • Minskning av antalet medarbetare 

Före sommaren infördes anställningsstopp för administrativ personal och från 1 november utökades det till att även gälla hälso- och sjukvårdspersonal. Sammantaget har hälso- och sjukvården uppdraget att minska personalkostnaderna med 6 procent, vilket motsvarar cirka 600 miljoner kronor eller 600 tjänster omräknat till anställda. Det kan därför inte uteslutas att ytterligare åtgärder kommer behöva vidtas. 

Vi förstår att det kan verka paradoxalt att minska antalet medarbetare samtidigt som vi sätter stopp för hyrpersonal. Men det går inte att komma ifrån att personalkostnaderna utgör en stor del av vårt underskott, därför är minskningen tyvärr helt nödvändigt. 

Även om det givetvis är tufft och jobbigt måste nu alla verksamheter noga titta igenom sina rutiner och flöden för att se om vi jobbar så effektivt och smart som möjligt. Det arbetas just nu intensivt för att minimera de negativa konsekvenserna, men givetvis måste vi alla vara beredda på att verksamheten påverkas. Naivt vore det att tro något annat. 

  • Höjda patientavgifter 2024

För att hälso- och sjukvårdsnämnden ska kunna göra nya och viktiga satsningar har vi ett ansvar att säkerställa att vi också får in mer pengar. Det handlar exempelvis om att kunna behålla postcovidmottagning för barn, att kunna förstärka läkarmedverkan i korttidsvården och om utökade diabeteshjälpmedel. Satsningar som vi Östgötasamverkan menar är viktiga. Därför höjs exempelvis avgiften för besök på akutmottagning och vi inför också en avgift för ambulanstransport. Angående avgift för ambulanstransport kan det vara värt att nämna att 15 av 21 regioner redan har det.

Även om det är mörka moln över regionen, så finns det givetvis mycket som fungerar alldeles utmärkt och – framför allt – bärs regionen upp av alla våra fantastiska medarbetare. Vi är mycket väl medvetna om hur det slits, dag som natt – vardag som jul och nyår – och hur var och en av er gör ert allra yttersta för att ta hand om de som behöver er allra mest. Vi vill rikta ett stort och varmt tack till er. 

Från vår sida kommer vi göra vårt allra yttersta för att vända utvecklingen. Även om besluten på vägen kommer att vara svåra, så är det nödvändigt för att få Region Östergötland på rätt köl igen. Tillsammans kan vi ta oss igenom detta, det är vår övertygelse.