Gängkriminalitet hotar våra medlemmar i Norrköping

Visions medlemmar som verkar inom vård- och omsorgssektorn spelar en ovärderlig roll i samhället genom att ge omsorg och stöd till de mest sårbara.

Mattis Krol är vice ordförande för fackförbundet Vision i Norrköping.Idag varnar han för de hot och faror som gängkriminella personer utsätter Visons medlemmar för.

Mattis Krol är vice ordförande för fackförbundet Vision i Norrköping.Idag varnar han för de hot och faror som gängkriminella personer utsätter Visons medlemmar för.

Foto: Roland Klinga

Debatt2024-05-01 08:52
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tyvärr har vårt samhälle drabbats av en ökande gängkriminalitet, vilket sätter personalen inom vård- och omsorg i fara. Hot och våldssituationer har blivit en alltför vanlig verklighet för dessa hjältar. Det är hög tid att vi vidtar åtgärder för att skydda personalen inom vård- och omsorg från dessa faror och skapa en trygg arbetsmiljö för dem. Vi har alla inte kunnat undgå dessa fasansfulla dödsskjutningar där ungdomar fått sätta livet till. Föräldrar med civilkurage som blir avrättade framför ögonen på sina barn. Vision måste kunna säkerställa att våra medlemmar har en god arbetsmiljö och vi ser att arbetsgivaren inte tar detta på fullt allvar. Våra medlemmar ska inte behöva sänka sin toleransnivå för vad som är rimligt.

Gängkriminalitet utgör ett allvarligt hot mot Visions medlemmar och övriga medarbetare inom vård- och omsorg. De kan utsättas för hot och våldssituationer i samband med sina arbetsuppgifter, vilket inte bara äventyrar deras fysiska och psykiska hälsa, utan även deras förmåga att ge den omsorg som behövs. Visions medlemmar förtjänar att kunna utföra sitt arbete utan rädsla för att bli attackerade eller hotade av kriminella gäng eller bli föremål för dödsskjutning för att man inte har arbetskläder etc. Vision kan inte vänta på att det faktiskt inträffar en dödsskjutning där en av våra medlemmar får sätta livet till innan arbetsgivaren agerar och tar detta på största allvar


Hot och våldssituationer har allvarliga konsekvenser för våra medlemmar inom vård- och omsorg. Fysiska skador och psykiskt trauma kan leda till långvariga effekter på deras hälsa och välbefinnande. Dessutom kan dessa händelser även påverka personalens motivation och engagemang i sitt arbete, vilket i sin tur kan påverka kvaliteten på den vård som erbjuds till brukare och klienter. Det är oacceptabelt att Visions medlemmar, som gör en så viktig insats för samhället, tvingas utsätta sig för dessa faror.

För att skydda personalen inom vård- och omsorg från hot och våldssituationer relaterade till gängkriminalitet måste vi vidta förebyggande åtgärder. Arbetsgivaren måste säkerställa att personalen inom vård- och omsorg få rätt utbildning och verktyg för att kunna hantera hot och våldssituationer på ett säkert sätt. Det kan inkludera konflikthantering, självförsvarstekniker och utveckling av rutiner för att rapportera och följa upp hot och våldshändelser. Vi är på god väg men vi har en lång väg framför oss där vi tillsammans måste verka för att samverkansavtalet följs.

Det är också viktigt att vi som samhälle ger stöd och uppmuntran till personalen inom vård- och omsorg. Genom att visa vårt stöd och erkänna deras viktiga arbete kan vi bidra till att stärka deras självförtroende och välmående. Arbetsgivaren bör också se till att det finns adekvata stödsystem på plats för personalen, såsom mentorskap, samtalsterapi och möjligheter till återhämtning efter en traumatisk händelse.

Vision kan inte acceptera att våra medlemmar inom vård- och omsorg står inför hot och våldssituationer på grund av gängkriminalitet. Det är vår plikt som fackförbund att skydda dem och garantera att våra medlemmar har en trygg arbetsmiljö. Vi är på god väg men vi har en lång väg framför oss där vi tillsammans måste verka för att samverkansavtalet följs