Vi har duktiga tjänstemän, men trolla kan de inte

Är det rimligt för Norrköpings kommun att erbjuda rullatorer för utomhusbruk? Den frågan diskuteras nu i lokalpolitiken.

Debatt 22 mars 2023 09:51
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I oktober 2022 beslutade Vård- och omsorgsnämnden om ett nämndinitiativ som syftar till att rullatorer för utomhusbruk ska erbjudas de brukare som, sedan tidigare, har ett beslut om rullator för inomhusbruk.

 

En del av initiativet handlar om att Vård- och omsorgskontoret ska utreda och ta fram en modell för ett sådant förslag. Förslaget som redovisas innebär att kommunen äger rullatorerna och att förskrivningen är ett lån av produkten, i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen. Modellen är också förenlig med likställighetsprincipen enligt Kommunallagen och Diskrimineringslagen. 

Utredningens slutsats är att kostnaderna för uppbyggnaden av en modell där Norrköpings kommun erbjuder rullatorer för utomhusbruk inte är rimlig. 

 

Region Östergötland har tillsammans med länets tretton kommuner ansvar för att erbjuda hjälpmedel till länets invånare. Kommunerna och Regionen har ett gemensamt regelverk för hjälpmedelsförskrivning och upphandling av hjälpmedelsleverantör (för närvarande: Sodexo). Revidering av regelverket ska ske kontinuerligt och följa de behov som finns för länets invånare. 

 

Via ett tilläggsavtal med hjälpmedelsleverantören kan inköp av rullatorer ske, men Norrköpings kommun kan inte nyttja den service som hjälpmedelsleverantören erbjuder. Exempel på service är reparation, underhåll, rekonditionering samt hembesök hos patienter för produkter som blivit felanmälda. Detta medför att Norrköpings kommun måste bygga upp en parallell organisation för hantering av rullatorer för utomhusbruk.

 

Om det skulle förskrivas 150 rullatorer om året skulle det bli en ökning gällande hjälpmedelsbudgeten (endast avseende produkterna) med cirka 11 400 kronor i månaden första året, 22 800 kronor i månaden kommande år, 34 200 kronor i månaden året efter det och så vidare. 

Fordonskostnaderna, för att en hjälpmedelstekniker ska kunna göra hembesök och utföra service, bedöms uppgå till 250 000 kr per år. En hjälpmedelstekniker som ansvarar för lagerhållning, service, underhåll och registervård, uppgår till 617 000 kr per år. 

Ökad efterfrågan och ökat behov hos invånarna i Norrköpings kommun kan medföra att ytterligare hjälpmedelstekniker kan behöva anställas efter två till tre år.

Kostnaden för en fysioterapeut eller en undersköterska med specialdelegering, som utför förskrivning, uppgår till 1,5 miljoner årligen. 

Om man summerar kostnaderna för kommunen, får man ett belopp som överstiger 2,5 miljoner kronor det första året, och mer lär det bli de kommande åren. Detta för att finansiera rullatorer för utomhusbruk till de som redan har rullatorer för inomhusbruk som också kan användas utomhus.

 

Sverigedemokraterna är för att de kommuninvånare som behöver rullatorer för utomhusbruk och inte har råd med att skaffa en sådan, ska få hjälp. Hjälpen bör dock komma från rätt instans. Därför ställde sig Sverigedemokraterna bakom utredningens slutsats och yrkade på att rapporten skulle noteras av nämnden. De andra partierna yrkade på återremiss, i hopp om att tjänstemännen skulle komma fram till ett billigare förslag.

 

Den aktuella rapporten är omfattande och behandlar de olika aspekterna av ett beslut om rätt till utomhusrullatorer på ett genomgripande sätt. Så även om vi har duktiga tjänstemän kommer de inte att kunna genomföra ekonomiska trolleritricks. Därför hävdar Sverigedemokraterna att återremissen bara kommer att förlänga käbblet om rullatorerna.

 

 

 

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa