Vi får väl starta ett eget flygbolag i Norrköping!

Viktigt är även att ta reda på varför flygföretagen är ”svala ”för Norrköping, kan det bero på alla de negativa insändarna om att lägga ned flygplatsen som ofta förekommer i våra tidningar.?

Här ser vi Lennart Zackrisson bredvid en Cessna. "Affärsflyg är ofta små maskiner", skriver Zackrisson på debattplats i Folkbladet idag.

Här ser vi Lennart Zackrisson bredvid en Cessna. "Affärsflyg är ofta små maskiner", skriver Zackrisson på debattplats i Folkbladet idag.

Foto: Susanna Beskow Norgren

Debatt2023-10-07 09:52
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Norrköpings flygplats är en viktig del av Norrköpings infrastruktur. Vi behöver fler arbetstillfällen, inte färre. Flygplatsen bidrar med möjligheter i nutid och i framtiden som är viktig för Norrköpings utveckling! Att påstå att flygplatsen är olönsam, då har man inte helheten och framtiden klart för sig.,

Av de cirka 30 miljoner kronor som flygplatsen har i bidrag betalar man tillbaka åtta miljoner i hyra till kommunen.  Tyvärr är det många som inte känner till vad som sker på flygplatsen och vad den betyder, vilka som jobbar där och vad som händer där. Jag skall försöka råda bot på detta.

Sex trafikledare sköter flygtrafiken på flygplatsen och upp till en viss höjd lokalt. I tornet huserar även Östgöta kontrollcentral som reglerar all flygtrafiken över en viss höjd och en stor del av mellan Sverige. Personalstyrka: 17 personer. Flygplatspersonalen består av 30 medarbetare, fem arbetar på restaurangen, tre personal arbetar på flygmätningen och det finns flygskola och flygservice och en del andra företag som är beroende av flygplatsen.

Jag räknar till minst 64 arbetstillfällen som innebär skatt till Norrköpings kommun, som skulle försvinna om flygplatsen lades ned. Därtill finns en del verksamhet i samhällets tjänst, bland annat i frivilliga flygkårens regi. Där sjöbevakning, brandflyg och utbildning av piloter sker med klubbens flygplan. NAFK: s flygskola utbildar ungefär sju piloter per år varav en del går vidare som yrkespiloter. Ambulansflyg förekommer när behov föreligger.

Vissa använder flygplanet i jobbet. Att hyra klubbens flygplan till Karlstad för att göra ett kundbesök fram och tillbaka samma dag eller konferens i Sundsvall på två dagar är perfekt; jag vet. Detta är att notera som affärsflyg fast inte reguljärt. Det är praktiskt och förekommer mer än vad som allmänheten känner till. Den specialbyggda terminalbyggnaden måste också byggas om för att kunna användas till annan hyresgäst.

Om flygplatsen läggs ned kommer vi aldrig att få tillbaka den i framtiden.

Jag har redan märkt en ökat aktivitet på flygplatsen vilket gläder mig, men det behövs mer. Regeringen har nyligen fördubblat bidragen till mindre flygplatser, det måste betyda något!

Viktigt är även att ta reda på varför flygföretagen är ”svala ”för Norrköping, kan det bero på alla de negativa insändarna om att lägga ned flygplatsen som ofta förekommer i våra tidningar.?  

Denna ”stämpel” måste bort en gång för alla med ett ordentligt ställningstagande från kommunstyrelsen.

Konkreta förslag.:

Ett välmeriterat marknadsföretag får till uppgift att tillsammans med flygplatsledningen bearbeta alla välmeriterade flygföretag, som kan vara intressanta för att få till charter och reguljära linjer från och till Norrköping.

Om inget flygbolag vill flyga från Norrköping så får vi väl starta ett eget flygbolag i Norrköping!  Jag tror att det finns kompetenta personer i Norrköping och företag som skulle vilja investera i ett flygbolag. 

Det skulle vara relativt små flygplan lämpliga för rutter, typ, Köpenhamn, Visby, Arlanda, Oslo m.m. Storleken på flygplansflottan skulle bytas ut till eldrivna flygplan när utvecklingen kommit där hän. Det finns inga svårigheter-bara möjligheter!