Vi behöver ta itu med Finspångs risker och sårbarheter

Vi kommer att både behöva köpa in mark och samverka med privata aktörer. Vi behöver ha något att erbjuda när frågan kommer, så att vi inte missar chansen.

Debatt 12 augusti 2022 12:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag vill bidra till att skapa en attraktiv kommun att både verka och bo, ett Finspång där fler kan bygga en framtid och förverkliga sina drömmar i hela kommunen. Ett tryggt Finspång som utvecklas samtidigt som vi bevarar närheten till natur och friluftsliv och där vi är en självklar del av större arbetsmarknader i flera olika riktningar.

Finspång är en fantastisk plats att bo på. Inte minste med tanke på närhet till natur och vatten både i centralorten och på landsbygden samt ett rikt förenings- och fritidsliv.  Vi har också en stark Industri som är vår ekonomiska ryggrad. 

Men det finns också utmaningar. Finspång är sårbart genom att vi har väldigt många arbetstillfällen fördelade på ett fåtal stora företag.  Vi har också relativt sett en liten service- och handelssektor i Finspång. Vi vill förstås värna och utveckla den industri vi har idag, men vi vet samtidigt att de allra flesta nya jobben idag skapas idag i små och medelstora företag. Vi vet också att ganska många som jobbar på våra industrier väljer att bosätta sig utanför Finspång. I vissa fall för att man tycker att Finspång är lite för litet, ibland hittar man inte den bostad man söker och ibland anser man att det är en risk att jobba och äga sin bostad på en ort som är så beroende av ett fåtal stora arbetsgivare. 

Det krävs ofta en viss storlek på en ort för att locka investeringar och etableringar. Vi skulle alltså bli attraktivare om vi var lite fler Finspångare. Och det skulle bli attraktivare att bosätta sig här om det fanns ett bredare och mer varierat utbud av både service, handel och arbetstillfällen.  För att lösa detta måste vi jobba aktivt från båda håll samtidigt, med både näringslivsutveckling och att skapa möjlighet till nya attraktiva boenden.

Vad kan vi göra för att få fart på den positiva utvecklingsspiralen?

Under denna mandatperiod har vi jobbat intensivt med att få fram fler nya detaljplaner för bostäder, så att det blir möjligt att bygga nya bostäder när det dyker upp intressenter. Det är en lång process, och resultaten syns inte utåt förrän man är helt klar. Det finns en hel del ”i röret” men samtidigt måste vi fortsätta för det behövs ännu fler nya detaljplaner, men jag tror att vi bör fokusera mer och jobba på lite färre planer samtidigt för att nå snabbare resultat. Samtidigt måste vi nu börja förbereda för exploatering där detaljplanerna börjar bli klara. 

För att få fler företag att vilja etablera sig behöver vi även fler färdiga detaljplaner för verksamhetsmark. Utmaningen här är att kommunen inte äger så mycket lämplig mark själv. Vi kommer att både behöva köpa in mark och samverka med privata aktörer. Vi behöver ha färdiga ”möjligheter” på hyllan, så att vi har något att erbjuda när frågan kommer, så att vi inte missar chansen.   

För att stötta både befintliga och nya företag, vill vi också göra den kommunala servicen till företagen snabbare, bättre och stabilare. Det måste till exempel vara lätt att hitta rätt information på kommunens hemsida för både företagare och privatpersoner. 

När planer och tomter finns framme vill jag också bidra till att vi blir bättre på att marknadsföra oss som en attraktiv ort. Vi är tyvärr ganska okända och man tänker ofta inte på Finspång som ett boendealternativ, även om många som kommer på besök förmedlar ett klart positivt intryck. 

 

 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa