Vi behöver mer koldioxid i atmosfären!

Debatt 27 november 2021 07:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Koldioxid är växternas livsnödvändiga näring och ger atmosfären dess lika livsnödvändiga syre. Media förordar beskattning av och handel med koldioxid i syfte att minska atmosfärens CO2-halt och tillskott av koldioxid från mänsklig verksamhet. Tanken bakom är att mer koldioxid skulle kunna farligt värma atmosfären.

 Men tidigare eror med rikare växt- och djurliv än nu var flera grader varmare och hade flera gånger högre CO2-halt i atmosfären. Trots sena tiders lilla ökning är CO2-halten nu historiskt låg. Mer koldioxid skulle gynna mer växtlighet.

 Medan frukt- och grönsaksodlare för in mer koldioxid i växthus för att det skall växa mer, försöker svensk klimatpolitik att minska den omgivande luftens CO2-halt genom att både minska CO2-tillskott från mänsklig verksamhet och lösa ut koldioxid ur atmosfären och gräva ned den.

 Att gräva ned växtlighetens livsnödvändiga näring är alltså officiell politik i ett av världens kallaste och mörkaste länder. Enligt dem som driver denna politik skulle den minska den uppvärmning som Jorden upplevt sedan 1800-talets slut.

De som oroar sig för nutida uppvärmning glömmer eller förtiger att den föregicks av besvärande kyla och nöd. Nu har värmda hav gasat ut mer koldioxid, och mänsklig verksamhet har därtill bidragit.

 Men dagens CO2-halt (415 ppm, miljondelar) är fortfarande trots viss ökning flera gånger lägre än under mer gynnsamma perioder. Vår utandningsluft innehåller omkring 40.000 ppm koldioxid, alltså runt 100 gånger högre halt än i atmosfären.

 Mer koldioxid i atmosfären skulle gynna både växt- och djurliv – och alla människor! 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa