Vi behöver hopp och tilltro–inte straff och militärer

Rädslan kryper närmare då regeringen, SD och S öppnar upp för att involvera militären i arbetet mot gängvåldet.

Camilla Hahn är ordförande för Centerkvinnorna i Norrköping.

Camilla Hahn är ordförande för Centerkvinnorna i Norrköping.

Foto: Privat

Debatt2023-10-06 08:53
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Rätt använd kan kompetensen inom försvarsmakten öka säkerheten i samhället, men den ska inte användas som en signal som snarare kan leda till en eskalering av våldet. 

Är vi mitt uppe i ett historiskt skifte, ett ödesdigert vägval som leder vidare till ett inbördeskrig? Hur kan någon komma fram till att en upptrappning kommer leda till en lösning? Om budskapet kan tolkas som att det handlar om ett krig, hur kan det leda till något positivt?

Vi tror på varje människas inneboende kraft, medmänsklighet, empati och humanism. Genom att stå stark och stadigt fast i värderingar som främjar tilltron till varandra kan vi tillsammans komma vidare. Det som behövs för att vända trenden är att våga mötas som medmänniskor. 

Något som ger hopp är att få höra om hur behandlingsprogram inom frivården leder till nya insikter hos personer som tidigare i livet inte sett en möjlighet att välja en annan väg än den kriminella. Med längre straff riskerar fler att inte kunna nå den kunskapen utan istället att dras djupare in i den kriminella världen. Med att vara en del i ett kriminellt gäng följer en ständig stress eftersom det innebär att dagligen leva med en rädsla för livet. Istället för att bygga på stressen behöver vi arbeta preventivt och sätta in insatser för att dämpa oron. 

Vi behöver mer hopp och tilltro till mänskligheten – inte hårdare straff, visitationszoner och militära insatser. Hur länge ska alla experters uttalande ignoreras och till vilket pris?