Vi är redo att samla en majoritet för en ny kurs

Regeringens energipolitik hotar den svenska konkurrenskraften och klimatomställningen.

Debatt 23 februari 2021 09:56
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svensk elproduktion har länge varit en av världens renaste och tryggaste. Men de senaste åren har något hänt. Larmrapporterna avlöser varandra om att företag inte kan expandera som man vill. Till följd av kylan har elpriserna nu stuckit iväg rejält och mer än fördubblade jämfört med förra året. Ett oljekraftverk i Karlshamn har också tvingats att starta för att säkerställa att södra Sverige får tillräckligt med el. 

Det är uppenbart att socialdemokraternas energipolitik har misslyckats och det påverkar företagen, hushållen och klimatet. Nu krävs en omstart av energipolitiken. Under de kommande åren ser vi att elanvändningen kommer att öka radikalt för att vi ska kunna har en fortsatt stark ekonomisk utveckling som vi kombinerar med en grön omställning. Vi måste ha mycket el och vi måste ha el är behoven finns. Moderaterna ser tre viktiga steg mot framtidens energipolitik:

Uppdatera det energipolitiska målet. Målet för Sveriges energipolitik ska vara ett 100 procent fossilfritt elsystem 2040. Det är uppenbart att alla fossilfria kraftslag behövs för ett välfungerande elsystem. Kärnkraften måste få vara en viktig del av det svenska energisystemet också i framtiden.

Peka ut ansvar för att vi har elektricitet Riksdagen har beslutat om mål för leveranssäkerhet ska tas fram, något som nu måste verkställas. Det ska klargöras vem som är ansvarig för att företag och hushåll har el, idag finns inget utpekat ansvar. En utredning av elnät och elmarknad måste omgående tillsättas. 

Satsa på nästa generations kärnkraft. Just nu pågår utvecklingen av små modulära reaktorer (SMR) som ska kunna serietillverkas. I Estland deltar statliga Vattenfall i ett utvecklingsprogram av SMR för att minska utsläppen från landets koldioxidintensiva elproduktion. Men ett svenskt bolag ska inte behöva åka tvärs över Östersjön för att hitta möjligheter att utveckla ny kärnkraft utan tekniken borde kunna prövas även här. Det ska dessutom vara möjligt att bygga fler reaktorer och på fler platser än idag.

Regeringens energipolitik är ett hot både mot svensk konkurrenskraft och mot en effektiv klimatomställning. Hur många fler företag ska tvingas avstå från expansion eller tvingas stänga ned sin produktion? Det är ytterst Socialdemokraterna som bär ansvaret men Moderaterna står redo att samla majoritet för en ny kurs. 

 


Ämnen du kan följa
Läs mer!
Annons
Miljöpartiet i Östergötland

”Hela länet skulle gynnas av att ha ett kärnkraftverk i Linköping”

”Hela länet skulle gynnas av att ha ett kärnkraftverk i Linköping”

SD:s "etta": "Politikerna måste ta tillbaka makten" • "De styrande verkar trötta och trampar luft" • "Det är bara att kötta på"

SD:s "etta": "Politikerna måste ta tillbaka makten" • "De styrande verkar trötta och trampar luft" • "Det är bara att kötta på"

"Det här är ju som ett slags muta för förstörd miljö"

"Det här är ju som ett slags muta för förstörd miljö"

Debatt: Reidar Svedahl hamnar sist därför att han har rätt

Reidar Svedahl hamnar sist därför att han har rätt

Norrköping och Söderköping tappar i Sollcellstoppen

Norrköping och Söderköping tappar i Sollcellstoppen
Visa fler