Vättern - sju generationer bakåt och framåt

Ett hot är gruvindustrins planer på att etablera ett enormt dagbrott bara några kilometer från sjön. Om gruvan i Norra Kärr får ett tillstånd kommer tungmetaller och andra gifter med sannolikhet att läcka ut. Det är också stor risk för översvämning och dammbrott vid kraftig nederbörd, vilket spås bli allt vanligare i klimatkrisens spår.

Debatt 16 augusti 2022 09:53
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Vättern finns plats för rekreation och livsrikedom, samtidigt som sjön försörjer mer än 300 000 människor med dricksvatten. Att värna vattnet borde vara ett intresse som delas av alla partier. Ändå fortsätter försvarsmakten att provskjuta i Vättern, som är full av gamla synder. Vi har en näringsminister som “älskar gruvor”, och en majoritet i riksdagen vill göra det enklare att etablera gruvor. Frågan är vad de andra partierna älskar mest, vatten eller gruvor. 

 

Vättern engagerar, och det med rätta. Tack vare Aktion Rädda Vättern och Urbergsgruppen har en budkavle vandrat runt Vättern, med budskap om att värna Vättern, och ta beslut med tanke på de sju föregående samt sju kommande generationerna. Längs hela resan har budkavlen transporterats av engagerade människor som lägger sin tid och kraft på att Vättern inte ska förgiftas, provskjutas i eller hanteras som en gruvdeponi. Det handlar om vatten, vårt viktigaste livsmedel och källan till allt liv. 

 

Att sätta på kranen och dricka ett glas vatten, är något som vi tar för givet. Men att ta vattnet, och dess källa Vättern, för givet kan få förödande konsekvenser för de sju kommande generationer som budkaveln vill att vi ska fatta våra beslut för. Just nu brinner det i Europa, och frågan om vatten kommer bli allt mer akut när klimatkrisens effekter drabbar oss i Sverige. Vi måste planera för en kommande vattenbrist, och göra allt vi kan för att vi ska kunna dricka Vätterns vatten även i morgon. 

 

Redan idag förekommer det så mycket miljögifter i sjön att den som äter fisk från Vättern riskerar att få i sig metylkvicksilver, PCB, (polyklorerade bifenyler) dioxiner, flamskyddsmedel och olika fluorerade ämnen. De människoskapade fluorerande ämnena, PFAS (per- och polyfluorerade alkylsubstanser) finns nu över hela världen, spritt till all världens ekosystem, och ämnet kommer finnas kvar i tusentals år. Frågan är om Vättern kommer kunna leverera dricksvatten som klarar livsmedelsverkets gräns för PFAS. Vattenkvaliteten blir inte bättre av att försvarsmakten behandlar Vättern som en deponi för deras ammunition, Försvaret borde fokusera på att säkra vatten till befolkningen istället för att förstöra dess källa. 

 

Ytterligare ett hot är gruvindustrins planer på att etablera ett enormt dagbrott bara några kilometer från sjön. Om gruvan i Norra Kärr får ett tillstånd kommer tungmetaller och andra gifter med sannolikhet att läcka ut. Det är också stor risk för översvämning och dammbrott vid kraftig nederbörd, vilket spås bli allt vanligare i klimatkrisens spår. Därför tycker vi att gruvindustrin ska leva upp till högre miljökrav än idag. 

 

 

Vi i Miljöpartiet kämpar för att 

  • Stärka Vätterns skydd, genom att göra det till ett överordnat riksintresse
  • Se över alternativa övningsplatser för försvaret
  • Stoppa all prospektering inom naturskyddade områden
  • Höja mineralavgiften kraftigt 
  • Vidta kraftfulla åtgärder för att påbörja återvinning av metaller, inte minst ur slagghögar
  • Införa en miljö- och återställandefond som bekostas av gruvindustrin. De avsatta pengarna ska vara tillräckliga för att täcka framtida kostnader för återställande, skydd vid konkurs eller miljöolyckor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Östergötland: Valet 2022

Debatt: Staten bör ta över hela ansvaret för assistansen

Staten bör ta över hela ansvaret för assistansen

Debatt: Vi vill rädda både fiskar och våra småskaliga fiskare

Vi vill rädda både fiskar och våra småskaliga fiskare

Debatt: Alla utom Vänsterpartiet talar med kluven tunga

Alla utom Vänsterpartiet talar med kluven tunga
Läs mer!

Sanering av Östergötlands mest förorenade plats dröjer

Sanering av Östergötlands mest förorenade plats dröjer

Här är Östergötlands mest förorenade plats – nära vårt dricksvatten

Här är Östergötlands mest förorenade plats – nära vårt dricksvatten