Vårt krav: Rör inte min parkering

Debatt 20 juli 2022 08:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tyvärr planerar många kommuner att ta bort parkeringsplatser eller att inte tillskapa nya när det byggs. Det är ingen hållbar utveckling Enligt en SKOP-studie som vi låtit göra i de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö anser 70 procent att parkeringspolitiken är fel.

Andelen av nybilsförsäljningen som utgörs av laddbara bilar ökar hela tiden. De flesta som ska välja bil ser med rätta behovet av en egen parkeringsplats för att kunna ladda bilen över natten. Behovet av parkering med laddning kommer att öka.

God tillgång till parkering är en förutsättning för att garantera människors mobilitet i hela landet och för omställningen av fordonsflottan. Tankarna på att ta bort parkeringsplatser eller att inte tillskapa nya när det byggs måste skrotas: Rör inte in parkeringsplats!

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa