Varje region och kommun har ett ansvar att bära

Planera för snabba investeringar i förnybar elproduktion. Det minskar fossilberoendet, sänker elpriserna och möjliggör svenska företags klimatomställning.

Johanna Bohn, vd på wpd är en av debattörerna bakom dena artikel.

Johanna Bohn, vd på wpd är en av debattörerna bakom dena artikel.

Foto: wpd

Debatt2022-05-15 09:53
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svenska politiker har under tidigare kriser enats för att hitta lösningar. Nu finansieras Rysslands krig av export av fossil energi till Europa.Samtidigt visar klimatforskningen att den förnybara elproduktionen snabbt måste byggas ut. Partierna i Östergötland bör omgående planera för ökad elproduktion.
 
Ofta har det beskrivits som att världen står vid ett vägskäl där vi måste välja väg – antingen snabbt investera i utsläppsminskningar eller riskera en framtida klimatkatastrof. Nu står vi snarare inför en avgrund. Frågan är om världen med fossilbränslen ska gasa ut över kanten, eller med förnybar energi bygga en hållbar framtid.

Varje land, region och kommun har ett ansvar att bidra. "Klimatkollen" som drivs av bland andra WWF har gjort en prognos av hur många kommuner i Sverige som med nuvarande utsläppstrend förväntas göra sin del av klimatarbetet. I Östergötland är det bara en kommun som förväntas klara det.

Lyckligtvis har priset för klimatsmart elproduktion sjunkit kraftigt. Sedan 2010 har priset på solkraft, vindkraft och batterier minskat med upp till 85 procent, enligt den senaste rapporten från FN:s klimatpanel. Det gör att världen kan välja att bryta fossilberoendet utan att äventyra välfärden.

Rapporten visar också att ökad förnybar elproduktion har överlägset störst potential att snabbt göra skillnad. Utbyggnad av sol- och vindkraft kan år 2030 reducera världens utsläpp med cirka 17 procent, motsvarande hela Europas samlade utsläpp. Potentialen att minska utsläppen från sol- och vindkraft är åtta gånger större än från kärnkraften, enligt FN:s klimatpanel.

Svensk industri- och transportsektor genomgår nu en snabb elektrifiering som behöver påskyndas ytterligare. Varje ny TWh vindkraft som ersätter bensin på våra vägar minskar Sveriges utsläpp med nära 2 procent. "Vi är helt beroende av massvis mer av vindkraft", konstaterade Svenskt Näringslivs vd nyligen. Med mer lokal elproduktion blir elpriserna lägre och näringslivet kan växa.

Ingen kan på egen hand bryta beroendet av fossila bränslen, men alla kan göra sin del. Nu behöver politikerna i Östergötland ställa sig frågan: hur kan vi bidra?

Det finns en enkel lösning som också är lönsam. Planera för snabba investeringar i förnybar elproduktion. Det minskar fossilberoendet, sänker elpriserna och möjliggör svenska företags klimatomställning.

 

Maria Röske vd, BayWa r.e har tillsammans med fyra andra personer undertecknat dagens debattartikel.
Maria Röske vd, BayWa r.e har tillsammans med fyra andra personer undertecknat dagens debattartikel.