Varför vill Strandhäll ge mutor åt kommunerna?

Det finns flera föreningar, som har som huvudsyfte att bevara den fina och orörda naturen i de norra delarna av Finspångs kommun.

Debatt 6 maj 2022 09:51
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

 Området runt Mörtsjön ligger nära naturreservatet Brevens tallskogar, Natura 2000 och många av Regna hembygdsförenings registrerade husgrunder. ”Rättvisa Vindar Vid Regna” (RVVR) är en av dessa kämpande föreningar. 

Vindkraft bör finnas på sådana ställen, där de inte påverkar närboende människor, djur och fåglar negativt eller ändrar på den biologiska mångfalden och landskapsbilden. I den norra delen av Finspångs kommun finns en stor potential för tillväxt inom kommunen, då det håller på att dras fiber i trakten. Med dessa tankar i bakhuvudet kan man lätt undra varför Annika Strandhäll vill ge kommunerna mutor, om de säger ja till vindkraftsetableringar i sin kommun. 

Har Annika Strandhäll glömt bort de drabbade människorna, de som kan få mycket försämrad hälsa, drastisk minskning av fastighetsvärdet och förstörd natur för generationer framåt? I Naturvårdsverkets rapport om ”Vägledning om buller vid vindkraftverk” står det att 10-20 procent av de närboende blir mycket störda av oljudet från vindkraftverk och att man ska acceptera 40 dBA dygnet runt utanför bostaden. Klagomål kan inte göras förrän vindkraftverken verkligen är på plats! Av regionpolitikerna i Östergötland engagerar sig bara SD, KD och L i frågor som rör påverkan på människors hälsa från en storskalig vindkraftsanläggning.

Finspångs lokala politiker har nyligen godkänt Liberalernas motion om en vindbruksplan i Översiktsplanen. Men kommunstyrelsen och kommunfullmäktige avslog begäran att det skulle bli ett tillfälligt stopp på alla vindkraftsetableringar tills vindbruksplanen är klar om några år. Detta oroar de berörda människorna oerhört mycket, att länge behöva leva under ständig press och osäkerhet. SR Energy, som ägs av KLP, AMF, Alecta och Stena hade en utställning, som de kallade ”Samråd”, i oktober. Trots upprepade mail angående att få svar på insända frågor, så hävdar de att de redan har svarat. Till vem? Naturcentrum AB ska göra deras fågelinventering. Hur ska vi vanliga människor kunna ifrågasätta den, då den är hemlig? Sweco med sina dotterbolag/divisioner erbjuder helhetslösningar på anläggningar inom vindkraftsindustrin. Vad som inte framkommer är alla deras resultat av ”ingen påverkan” eller ”liten påverkan” vad gäller fåglar, djur, ljudstörningar, skuggbildningar, ljusreflexer, miljöpåverkan eller hälsorisker. Vi är många som är bekymrade!  


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Boende oroas över nära 300 meter höga vindkraftverk: "Som Eiffeltornet" – men deras motförslag ratas: "Omöjligt att genomföra"

 Boende oroas över nära 300 meter höga vindkraftverk: "Som Eiffeltornet" – men deras motförslag ratas: "Omöjligt att genomföra"

Widar Andersson: Finspång går i bräschen för vindkraften

Profilbild

Lyckades stoppa vindkraften: "Nu kan vi äta glass"

Lyckades stoppa vindkraften: "Nu kan vi äta glass"

Holmen backar – drar tillbaka planerna på vindkraft

Holmen backar – drar tillbaka planerna på vindkraft

Vändningen efter skadegörelsen: Den skyldige bad om förlåtelse och betalade tillbaka

Vändningen efter skadegörelsen: Den skyldige bad om förlåtelse och betalade tillbaka
Visa fler