Var utspelet bara valfläsk Olle Vikmång?

Debatt 23 maj 2022 09:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nu har S på riksplanet ändrat grundinställning i en långdragen fråga. Ja till NATO och man går, med majoritet i riksdagen, till ett omedelbart agerande.

För några månader sedan ändrade socialdemokraterna, på det lokala planet, grundinställning i en lokalt långdragen fråga; Vägföreningarna. Ja till att utreda ett övertagande. 

Men det händer inget! Inte förrän efter valet i höst! Det finns redan nu en majoritet i kommunen. Varför vänta?

Det obegripliga och omoraliska svek som genomfördes 1998, bär inte dagens politiker ansvar för. Det gör Norrköpings kommun! Men dagens politiker bär ansvar för de beslut som fattas idag. Sveket kan rättas till!

Låt oss repetera anledningen till konflikten i tre enkla punkter:

1) 1971; Norrköpings kommun gör ett fullständigt övertagande av tolv kranskommuner, inklusive de befintliga vägföreningars förrättningsansvar.

2) 1971; Vägföreningarna bibehålles tillsvidare, av ekonomiska skäl, och ett avtal upprättas som möjliggör och nogsamt reglera fortsatta statliga bidrag till Norrköpings kommun!

3) 1998; (27 år senare!) Norrköpings kommun bryter överenskommelse, avtal och den norm som gäller gentemot vägföreningarna. Oreglerade förrättningar försätter därmed föreningarna och dess medlemmar i ett oförskyllt ansvar, såväl ekonomiskt som praktiskt.En handfull tjänstemän och politiker har genom åren motsatt sig ett återtagande av ansvaret. 36.000 vägföreningsmedlemmar, en fjärdedel av kommunens invånare, hävdar motsatsen. Detta är en vädjan till Norrköpings kommun är att snarast återta sitt ansvar!


 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Debatt: Man skall alltid kunna lita på Sverigedemokraterna!

Man skall alltid kunna lita på Sverigedemokraterna!

Debatt: Vi kräver att Förskolan Ljuset ska få vara kvar!

Vi kräver att Förskolan Ljuset ska få vara kvar!

Olle Vikmång efter Sophia Jarls utspel: "Kolla fakta!"

Olle Vikmång efter Sophia Jarls utspel: "Kolla fakta!"

Debatt: Varje brottsling vi tar är en vinst för Norrköping

Varje brottsling vi tar är en vinst för Norrköping

Reidar Svedahl på fullmäktige: "Det här är dagen då vi diskuterar lyxproblem - vilket vi sannolikt kommer att "slippa" under många år framöver."

Reidar Svedahl på fullmäktige: "Det här är dagen då vi diskuterar lyxproblem - vilket vi sannolikt kommer att "slippa" under många år framöver."
Visa fler