Var ska Sophia Jarl hitta sin "lämpliga" personal?

Som det ser ut idag flyr folk från yrket, både utbildad personal och outbildad.

Dagens debattör Ann Björling ses här i spetsen för en demonstration som undersköterskeupproret genomförde vid ett tidigare tillfälle.

Dagens debattör Ann Björling ses här i spetsen för en demonstration som undersköterskeupproret genomförde vid ett tidigare tillfälle.

Foto: Henrik Jonsson

Debatt2023-02-02 09:53
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kommunstyrelsens ordförande Sophia Jarl (M) ger sken av att vara på välfärdens sida. En förstärkning av demensomsorgen är nära förestående nu, säger hon. Och man ökar nu takten för att utbilda fler undersköterskor. Man tillsätter 10 miljoner för att anställa det hon kallar för ”lämplig” personal så länge. Tills de som är utbildade är klara. ”Det måste finnas händer till de mest sköra”, säger hon. Det är dock inte i närheten av att vara verklighetsförankrat! För hur ska man genom att anställa dessa ”lämpliga” personer, få fler att vilja utbilda sig, fler att stanna i yrket och fler att inte bli utbrända?

1/ Politiken måste istället verka för att lägga pengar på att göra undersköterskeyrket attraktivt. Öka grundbemanningen, definiera vilka arbetsuppgifter en undersköterska ska ha, ta bort onödiga arbetsuppgifter, se över schemaverktyg och schemasättning. Ta bort minutjakten och höj våra löner och ob-tillägg. Som det ser ut idag flyr folk från yrket, både utbildad personal och outbildad. 

2/ Vilken ”lämplig” personal anser Sophia Jarl är tillräcklig för våra allra sköraste? Ungdomar som knappt slutat skolan ännu, och som förutom att de är fullständigt utan reell kompetens, även har en, i en inte helt obetydlig omfattning, avsaknad av arbets-och livserfarenhet? Individer som gått i pension?  Människor som inte kan språket och som vi som redan har hundra arbetsuppgifter redan, också ska utbilda i både jobbet och svenska språket? Vårt yrke är inte lätt, som vem som helst kan göra! 

3/ Vi har en årsarbetstid i kommunen som inte får överskridas, för då överskrider vi budgeten. Det är detta varje enhetschef brottas med varje dag, månad, år. Så länge man inte höjer grundbemanningen, och med den årsbudgeten för personal, kommer ingen förändring ske. 

Tyvärr går nog Norrköpings kommun i samma spår som på nationell nivå. Ett exempel är att Äldreomsorgslyftet skrotats. Och det saknas konkreta förslag på hur fler resurser ska komma vård och omsorg till del. De starka sympatier sjukvård och omsorg fick efter Covid -19 är redan glömda. I sommar blir undersköterska en skyddad yrkestitel, vi är rädda att det inte kommer att innebära någon positiv skillnad alls. Den styvmoderliga behandlingen av vård och omsorg måste få ett stopp! Vår fråga till dig, Sophia Jarl är; Hur ska du arbeta för att stärka äldre och demensomsorgen i Norrköpings kommun de kommande åren?

Sophia Jarl får en del frågor på dagens debattsida i Folkbladet.
Sophia Jarl får en del frågor på dagens debattsida i Folkbladet.