Var har omsorgen om oss som bor här tagit vägen?

Just där Holmen vill bygga vindkraft finns - enligt dagens debattör - tre av "Kolmårdens största tjäderspel."
Just där Holmen vill bygga vindkraft finns - enligt dagens debattör - tre av "Kolmårdens största tjäderspel."

Debatt 15 april 2021 09:52
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I över två decennier har jag försvarat tjäderns urgamla rätt att existera i Sörsjön - Simonstorps-området, vilket hyser tre av de största tjäderspelen på Kolmården. Ett bevis för att skogen där är frisk. Detta har lyckats sen Holmens skogschef, gått med på dessa tre ”tjäderlek-zoner”. 

Länge har Holmen genom s.k. ”certifiering” garanterat aktieägarna den biologiska mångfalden i Kolmården.  Den dåvarande koncernchefen själv signalerade dessutom ”ett omtag” av hänsyn till Norrköpingsbornas behov av sitt rekreationsområde Sörsjön, då tjäderdebattens vågor gick höga. 

Var är all denna ”Holmen-hänsyn” nu i skuggan av den växande vindkraften? Var är omsorgen om alla de som i generationer hämtat ny livskraft bland berg och sjö, kärr och fly, där sångsvanens rop ekar om dagen, lommens om natten. Där tranor kliver om våren, kronhjortar brölar om hösten. Och de talrika havsörnarna!

Nu blåser nya vindar! Biologisk mångfald har fått vika för el till varje pris, då en raskt utbyggd vindkraft automatiskt, enligt Holmen, skapar ”attraktiva kommuner att arbeta, bo och vistas i”.  Att denna snäva miljösyn inte alltid är applicerbar på verkligheten, visar med all önskvärd tydlighet det hot, som nu vilar över Sörsjön-Simonstorps-området.  

För hur kan någon människa tro, att 60 Eiffeltornshöga vindkraftverks buller och blinksignaler, förmår att samexistera med det aktuella områdets människor, fauna och flora?  

Vad vill vi ge kommande generationer? Ett asfalterat industriområde, sönderskuret av tillfartsvägar, där människor och djur drivits bort med stöd av bolagets minst sagt sköra motivering : ”Vi har undersökt hela vårt markinnehav från norr till söder.” 

Svaret på detta Holmens försvar blir ett lika vänligt som självklart: ”Undersök vidare!” Gör ”ett nytt omtag!” 

Äger man så väldiga arealer som Holmen, bör man också klara att skona sin närmaste skog. I all synnerhet som just den skogen av hävd är ett ”måste” för oss, som lever och verkar i denna del av landet.   

Vi ber därvid vänligen Holmen-koncernen sluta med att skuldbelägga oss, som värnar om vår närmiljö, med att hävda att vi därigenom sviker Sveriges behov av mer el. Samma ”tunnelseende” vidlåder Holmens vilja att resa 17 lika höga vindkraftverk vid det ytterst känsliga våtmarks-området ”Stora Mossen” norr om Finspång. Inte ett ord nämns i företagets beskrivning om orrspelet, vilket räknar över 20 tuppar - unikt i vår del av landet. Ett dylikt ingrepp i Stora Mossens absoluta närhet vore helt enkelt förödande!

 

Ämnen du kan följa