Vår fossilfria el ska inte gå till kryptovalutor

Den digitala valutan Bitcoin grundades i sviterna av finanskrisen 2008 för att möjliggöra betalningar över Internet direkt mellan användare utan någon inblandning från tredje part.
Den digitala valutan Bitcoin grundades i sviterna av finanskrisen 2008 för att möjliggöra betalningar över Internet direkt mellan användare utan någon inblandning från tredje part.

Kryptovalutor, som bitcoin, har på några få år gått från ett stort intresse för ett fåtal, till att engagera många.

Debatt 2 april 2023 07:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Väldigt förenklat är kryptovalutor ett betalmedel där komplicerade matematiska beräkningar används för att garantera valutans säkerhet – en uppgift som stater normalt ansvarar för.

Energimyndigheten bedömer att skapandet av kryptovalutor i Sverige förbrukar mer el än alla villor i hela Östergötland. Som ytterligare jämförelse väntas Northvolts kommande batterifabriker i Skellefteå behöva ungefär lika mycket el som kryptovalutor förbrukar i dag.

Generaldirektörerna på Energimyndigheten och Naturvårdsverket har tidigare kritiserat kryptovalutornas energiförbrukning. De efterlyste ett EU-förbud mot den mekanism som gör att skapandet och upprätthållande av kryptovalutor kräver väldigt mycket energi. Samtidigt uppmanade generaldirektörerna företag som vill bedriva verksamhet i linje med klimatmålen att ta avstånd från att handla med kryptovalutor som utvunnits på det sättet. Nu visar en färsk Sifoundersökning att endast två av tio svenskar tycker att det ska vara lagligt för svenska företag att utvinna kryptovalutor.

Samhället digitaliseras i ett rasande tempo och företagens behov av datakraft förväntas att fyrfaldigas de kommande åren, vilket innebär att det kommer behövas fler datacenter. Tack vare Sveriges rena elproduktion och vårt kalla klimat är vi ett av världens mest klimatvänliga länder för den typen av verksamhet. Men de datacenter som finns här behöver använda vår svenska fossilfria el till rätt saker.

Det är hög tid att vi som driver datacenter i Sverige tar avstånd från kryptovalutor och själva förbjuder dem från vår verksamhet. Vi på EcoDataCenter har gjort det och vi uppmanar resten av branschen att göra detsamma. Vi vill bidra till samhället – inte till spekulativa och energikrävande kryptovalutor som bara gynnar ett fåtal.

Det är helt enkelt oansvarigt och ohållbart att använda Sveriges dyrt förvärvade fossilfria el till att spekulera i kryptovalutor. Även om vintern lider mot sitt slut här i elkrisens Sverige väntas myndigheter fortsätta uppmana alla delar av samhället att spara energi. Men uppmaningar och frivilliga initiativ kommer inte att få alla svenska datacenter att sluta med utvinning av kryptovalutor.

Därför uppmanar riksdagsledamöterna att lyssna på både sina väljare och på generaldirektörerna. Begränsa möjligheterna för företag att utvinna energislukande kryptovalutor i Sverige.

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa