Vänsterns svek mot de boende i Klintaberget är dubbelt

SD:s gruppledare Florian Aranda förklarar i sin debattartikel varför Sverigedemokraterna säger nej till Holmens vindkraftspark.
SD:s gruppledare Florian Aranda förklarar i sin debattartikel varför Sverigedemokraterna säger nej till Holmens vindkraftspark.

Holmens reviderade ansökan gällande Klintaberget har nu inkommit till Länsstyrelsen

Debatt 25 augusti 2022 09:51
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Holmen vill bygga 12 vindkraftverk som är 290 m höga och försedda med rotorblad som har en längd på 90 m var. Sådana roterande kolosser har inte byggts tidigare och man vet inte på ett säkerställt sätt vilken påverkan de har på miljön, omgivningen och de närboende.

 

Att bo nära ett vindkraftverk kan orsaka stark kronisk stress, utmattning, sömnstörningar och en känsla av vanmakt. Huvudvärk, konstant trötthet och hjärtklappning. Detta kallas vindkraftssyndromet. Barn med sitt känsliga nervsystem, under utveckling, verkar vara mest utsatta. Byggandet av de planerade vindkraftverken innebär att livsvillkoren raseras för många människor, något som inte går att kompensera med pengar. Den bästa lösningen är istället att se till att vindkraftverken byggs på sådant avstånd från bebyggelse att de skadliga effekterna på människor i dess närhet elimineras eller kraftigt minimeras. Därför föreslår Sverigedemokraterna att avståndet mellan ett vindkraftverk och bebyggelse ska fyrdubblas, utifrån det avstånd som nu gäller i Översiktsplanen. Vi vill istället utgå från det säkerhetsavstånd som tillämpas i Bayern (Tyskland).

 

Kommunpolitiker ansvarar för kommunmedlemmarnas angelägenheter enligt kommunallagen och för deras hälsa och välbefinnande, enligt Agenda 2030. Ändå är säkerheten, hälsa och välbefinnandet för de personer som bor eller verkar vid den planerade vindparken, en aspekt som övriga partier ignorerar.

S, C, KD, MP och V har beslutat att inte använda kommunens vetorätt och överlämnar beslutet om vindkraftsparkens etablering till tjänstemännen på Länsstyrelsen. Att överlämna ett sådant viktigt politiskt beslut till tjänstemän strider mot vårt uppdrag som kommunpolitiker och är ett svek mot de boende i Klintaberget.

Ett dubbelt svek är det från Vänstern, som i sin retorik påstår sig vara på de enkla människornas sida mot kapitalismen, men i det här fallet offrar de boende i Klintaberget för ett storföretags vinstdrivande verksamhet. 

 

Sverigedemokraterna anser att det är viktigt att värdepåverkan på närliggande fastigheter beaktas, såsom L och M föreslår. Men om ett sådant beaktande sker när skadan är gjord blir det svårt för de drabbade att få en ersättning som överensstämmer med den verkliga förlusten. Om Norrköpings kommun godkänner säkerhetsavståndet i Holmens ansökan och det visar sig att de närboende tar skada av vindkraftverken på ett sådant sätt som berättigar till kompensation, är det troligt att det är kommunen som blir ersättningsskyldig, inte Holmen. Därför är Sverigedemokraternas strategi att agera förebyggande, inte kompensera i efterhand.

För de 12 vindkraftverk som Holmen vill bygga, blir eltillskottet ungefär 2 procent av kommunens hela energibehov. Det är dessutom inte säkert att elen skulle gå till Norrköpings kommun såsom elförsörjningen numera fungerar. Därför bidrar vindkraftsparken endast marginellt till att tillgodose kommunens elbehov.

Det är märkligt att flera partier i kommunfullmäktige känner ansvar för landets energipolitik, sådant som inte är vårt uppdrag och smiter från det verkliga ansvar som de har gentemot våra kommunmedlemmar.

 

Sverigedemokraterna tar sitt kommunala ansvar och säger nej till vindparken i Klintaberget. Orsaken till det är att vindparken ligger för nära bebyggelse där människor bor eller vistas. Vårt beslut påverkas inte av en eventuell fastighetsskatt för vindkraft, som skulle gå till kommunen.

 

 

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa