Våld mot kvinnor och barn väger lätt i domstolarna

Det sägs ibland att mäns våld mot kvinnor saknar vittnen men det stämmer inte alltid. De som ofta ser, hör och upplever våldet är barnen.

Våld mot kvinnor och barn ingår i en majoritet av de vårdnadsärenden som avgörs i domstolarna. Många barn tvingas att bo tillsammans med våldsamma män, framhåller dagens debattör.

Våld mot kvinnor och barn ingår i en majoritet av de vårdnadsärenden som avgörs i domstolarna. Många barn tvingas att bo tillsammans med våldsamma män, framhåller dagens debattör.

Foto: Johanna Rotebäck

Debatt2022-10-05 09:52
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Sverige har, enligt Nationellt Centrum för Kvinnofrid, vara tionde barn någon gång upplevt våld i sin familj och fem procent upplever det ofta.  Vanligen är det mamman som är utsatt av pappan. Våldet finns på den plats där barnen ska känna sig trygga, i hemmet. Våldet är en stor hemlighet och en tung börda för barnen. De aktar sig för att ta hem kamrater och inte sällan får de här barnen svårt i skolan både med lärande och kompisar.  De tar stort ansvar i hemmet och förnekar sina egna behov. De tröstar den gråtande mamman men får inte själva gråta.  

Våld i hemmet kan vara värre än våld i krig! I krig är våldsupplevelsen gemensam. Att växa upp med våld är en isolerad och ensam upplevelse. Särskilt utsatta är barn som växer upp i hem med missbruk eller psykisk ohälsa. Ca 20 procent av barn i Sverige har enligt CAN någon gång under sin uppväxt haft minst en förälder med alkoholproblem. Missbruk tar inte bara plats i missbrukarens liv utan missbruket tar också plats i anhörigas liv. Barnen skäms och gör allt för att hemlighålla sin utsatthet. Konsekvensen blir ofta att barnet lever i stor ensamhet. Att växa upp i ett missbrukarhem är något av det farligaste som ett barn kan utsättas för. 

De här barnen lever med ständig oro och ofta hämmas deras utveckling. De hot som ena föräldern uttalar under ett gräl tar barnen på största allvar. De kan till exempel fråga vad som ska hända med mamma imorgon? Barn som växer upp med våld har en tendens att upprepa mönstret som vuxna.  

Fortfarande får pappor vårdnad och umgänge med barn som tvingats se eller höra när pappa slagit mamma. En majoritet av vårdnadsmålen innehåller våld enligt Jämställdhetsmyndighetens rapport ” Uppgifter om våld är inget undantag”.  I rapporten konstaterar myndigheten "Av de 198 mål som granskats framkommer uppgifter om våld eller övergrepp mot barn i 67 procent av målen. I 67 procent av målen framkommer även uppgifter om våld eller andra övergrepp av en man mot en kvinna." (2022)

Bara 2 av 34 våldsamma fäder fråntas rätten till umgänge med barnen enligt rapporten ”Våld och vårdnad" där forskaren Eva Diesen har "gjort en noggrann genomgång av ett stort antal rättsfall som visar att tingsrätterna är benägna att betrakta mammans våldsanmälan som mindre trovärdig om det samtidigt pågår en vårdnadstvist." (ROKS 2021). Det tyder på att man tvivlar på kvinnors trovärdighet och att mannens våld inte tas på allvar.  

Forskning visar att barn som växer upp med våld har en ökad risk för fysisk och psykisk ohälsa. Alla barn har rätt till en trygg uppväxt.  Den 1 juli 2021 fick vi en ny lag gällande barnfridsbrott. Det blev då straffbart att låta barn bevittna våld i hemmet. Den nya lagen innebär att barnet blir målsägande och kan få rätt till skadestånd och straffet för förövaren kan bli fängelse upp till två år. Fram till 1 juli 2022 gjordes 9000 polisanmälningar gällande barnfridsbrott. 

Du som är vuxen, ta ditt ansvar, våga fråga barnet! Gör en orosanmälan till socialtjänsten. Barn har oftast starka känslor för båda föräldrarna och har svårt att välja sida. Barnet kanske känner ilska mot våldsutövaren samtidigt som det är besviken över den utsatta föräldern för att han eller hon inte gör något åt situationen. Ofta hjälps familjemedlemmar åt att hemlighålla våldet. De här barnen är väldigt ensamma.  Du som ser något – våga fråga – bryt tystnaden!