Utsatta individer riskerar att kopplas bort från elen

Regeringen har gått fram med ett förslag till elstöd som ger miljardärer i södra Sverige hundratusentals kronor.

Debatt 28 december 2022 09:51
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Samtidigt  får hushåll och företag i norra Sverige inte en endaste krona i stöd. Dessutom ges inte de många människor i Sverige som idag lever i en särskilt utsatt situation det stöd som krävs – här behövs mycket, mycket mer. 

Miljöpartiet vill se ett stöd som riktas till de som behöver det allra mest. Det handlar här om gruppen som ibland refereras till som “utsatta kunder”. Det är alltså individer, som med dagens regelverk, riskerar att frånkopplas från elnätet eftersom de inte har möjligheten att betala sina fakturor. Därtill kommer stora kostnader för att sedan bli tillbakakopplad på elnätet – något som i många fall dömer dessa människor till livslånga ekonomiska problem. 

Vi vill se ett särskilt stöd, utöver det generella elprisstödet, riktat mot de här hushållen. Vi vill också att frånkopplingar på grund av obetalda räkningar pausas tillfälligt. Det är fullständigt orimligt att hushåll ska kopplas bort från elnätet till följd av regeringens oförmåga att stötta hushållen mitt i ett brinnande energikrig. 

Även företag lider enormt under rådande omständigheter. Larmen om risken för varsel och konkurs visar tydligt på en sak: När regeringens utbetalning väl kommer, då kommer det vara försent. Då kommer många företag redan ha gått i konkurs. Miljöpartiet vill därför att företagen med omedelbar verkan ska få uppskov med skatten, för att mildra effekterna av höga elräkningar och avsaknad av stöd från regeringen.

För att långsiktigt ta sig an de utmaningar hushållen och företagen står inför krävs en mer effektiv användning av den energi vi redan har. Miljöpartiet vill därför att staten ska ta 80 procent av kostnaden för alla energieffektiviseringsåtgärder i både flerbostadshus och villor.

Därutöver behöver vi också mer elproduktion, så snart det bara är möjligt. Regeringen måste fatta beslut om de havsbaserade vindkraftsparker som ligger på dess bord, motsvarande en årlig elproduktion på ca 60 terawattimmar – vilket alltså är mer än all svensk kärnkraft producerar på årsbasis. Vi är i en tuff ekonomisk tid och många människors vardag präglas av en energikris och stigande matpriser. Den situation vi är i kräver en politik som både ser till det akuta, där hushåll och företag i såväl norra som södra Sverige inte ska behöva oroa sig för plötsliga prischocker denna vinter, och som säkerställer att vi inte hamnar i samma situation redan nästa år igen.

 

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa