Utbilda politiker i vishet och dygder

Debatt 27 januari 2023 07:52
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Platons skrift “Staten”, som skrevs för cirka 2400 år sedan, presenterar filosofen sina idéer om den ideala formen av styrelseskick och den roll som politiker bör spela i samhället. Enligt Platon är de bästa ledarna de som styrs av vishet och dygd, snarare än de som drivs av personlig ambition eller maktbegär. Är det inte dags att Platons synsätt får genomslag i vårt styrelseskick? Bör vi inte testa politikers vishet innan de får kandidera till politiska val, och borde inte riksdagsledamöter kontinuerligt genomgå vishetsträning? Är det praktiskt möjligt? Självklart! Inrätta en myndighet under riksdagen, likt Riksbanken, som självständigt ansvarar för testning och vishetsträning av politiska kandidater.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa