Två partier och sannolikt de flesta i Sverige säger nej

NATO är en militärallians skapad och ledd av USA, ett land som nu också Ryssland, har valt storkrigens fruktansvärda väg.

Debatt 29 maj 2022 09:54
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Lördag 21 maj 2022 hölls en lyckad Enhets-manifestation i Norrköping. Sju representanter för sina organisationer, talade under de tre enande parollerna: Nej till kärnvapen, Ja till Alliansfrihet och Nej till Nato. 

 Just tack vare att det finns olika åsikter inom partierna, framför allt inom regeringspartiet Socialdemokraterna vill många att diskussionerna om ett svenskt Nato-medlemskap ska fortsätta. 

Detta ville vi manifestera och det gjorde vi tillsammans med Nej till Nato-grupper runt hela Sverige. 

Det kan aldrig vara för sent att agera och diskutera i en så här livsavgörande fråga för Sveriges folks framtid när stormakterna rustar för krig, samtidigt som krig pågår. De cirka sjuttio deltagarna i manifestationen antog denna Resolution efter de sju talen:

 Vi följer med bestörtning, rädsla och vrede den brådskande handläggning som vår nuvarande socialdemokratiska regering driver med sikte på att Sverige skall ansluta sig till NATO. Regeringen stöds av M, L, C, KD och SD.

 Lyckligtvis står två riksdagspartier: Miljöpartiet och Vänsterpartiet emot. Lyckligtvis är inte heller anslutningen klar - även om ansökan skickats från regeringen för några dagar sedan. Två riksdagspartier och sannolikt merparten av Sveriges befolkning är emot eller tveksamma till denna NATO-ansökan. De inser, som vi här idag, ┣att vägen framåt är ett kärnvapenförbud, samlad kamp för att klara klimatutmaningen och frivilliga starka samarbeten mellan alla jordens länder för att uppnå detta. 

 Ett svenskt medlemskap i NATO går i motsatt riktning. NATO är en militärallians skapad och ledd av USA.  USA, och nu också Ryssland, har valt storkrigens fruktansvärda väg. Där förslösas ofattbara mängder pengar och andra viktiga resurser. Samtidigt saknas resurser för fred och rättvisa, för fattigdomsbekämpning, förbättrad hälsa globalt och för att nå klimatmålen. Vi vet att krigets väg är ett svek mot oss människor, mot livet på jorden och naturens behov och ger ett omätbart lidande! Vi behöver en svensk folkomröstning för att förstå och kunna ta ett klokt beslut för Sverige i en så viktig fråga som får så stor betydelse för både vår generation och kommande.

 "Aldrig mera krig" som de allra flesta människor i världen ropade ut 1945 efter det vi kallar 2:a världskrigets slut! Vi säger: Nej till kärnvapen, nej till Nato och ja till alliansfrihet!

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa