Tuffa ord är billiga i kampen mot prostitution

Moderaterna och SD som idag styr Norrköping försöker ofta låta tuffa mot den allvarliga gängkriminalitet Norrköping lider under.

Mona Olsson (V) skriver tillsammans med  vänsterns gruppledare Nicklas Lundström om att M-styret tillsammans med SD inte gör särskilt mycket för att ta itu med prostitution och andra problem i Norrköping.

Mona Olsson (V) skriver tillsammans med vänsterns gruppledare Nicklas Lundström om att M-styret tillsammans med SD inte gör särskilt mycket för att ta itu med prostitution och andra problem i Norrköping.

Foto: Gun Stenehall

Debatt2023-12-22 16:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Problemet är bara att när de kommer till politiska beslut så prioriterar de varken det brottsbekämpande eller förebyggande arbetet. Vid kommunfullmäktige i slutet av november fastslogs kommunens budget för 2024. Och trots en lång rad förslag för att bekämpa kriminaliteten från oppositionen så godkände inte de styrande partierna ett enda av dem. Bland de förebyggande åtgärder vi föreslog fanns bland annat att stoppa den brutala nedskärningen på fritidsgårdarna, att rädda skolan och att satsa på uppsökande socialtjänst och arbete i våra utsatta stadsdelar. Bland de brottsbekämpande åtgärderna som vi sa ja till men som styret stoppade fanns hårdare tag mot upphandlingsbrott, arbetslivskriminalitet och prostitution. Det sista av dessa förtjänar att uppmärksammas mer. 

2022 beslutade ett enigt fullmäktige att gå vänsterns motion om att bekämpa sexköp till mötes genom att ge socialnämnden i uppdrag att utarbeta metoder. Det resulterade i en mycket bra rapport från socialkontoret. Där konstateras att:” Socialkontoret inte har utarbetat hjälpprogram för människor i prostitution och att Socialkontoret inte genomför regelbunden personalutbildning i dessa frågor, samtidigt som det finns en medvetenhet om att det saknas kompetens hos medarbetarna att möta problematiken.” Man skriver också att det är ännu svårare att erbjuda sexköpare stöd med att sluta med sin kriminalitet. 

Där finns också konkreta åtgärdsförslag. Bland annat behövs tydligare koordinering av arbetet, kompetenshöjning, insatser till säljare och köpare av sexuella tjänster och bättre information till invånarna. Detta kan dessutom till stor del göras inom dagens verksamhet. Det som behövs för att kunna skapa ett framgångsrikt arbete mot prostitution och människohandel är att en enda ytterligare medarbetare för att hålla ihop arbetet. 

Problemet är att det varken i höger/SD-styrets kommunbudget, eller i Socialnämndens budget finns inte ett enda öre till detta viktiga arbete. Den enda tjänsten skulle kosta 650 000 per år i en budget på nästan 11 miljarder. I Socialnämnden föreslog vi till och med en kompromiss om halva summan för att kunna påbörja det livsviktiga arbetet nästa år, men inte ens det gick majoriteten med på.

Prostitutionen i Sverige och Norrköping är starkt kopplat till organiserad brottslighet. Sexköp är ett allvarligt brott. Det handlar om olika typer av utnyttjande och olika grad av kränkning, trauma, fysiskt och psykiskt våld. I praktiken oftast om upprepade sexuella övergrepp riktade mot socialt, ekonomiskt och psykiskt utsatta unga kvinnor som ofta lever under helvetiska förhållanden. Vi anser att kampen mot prostitution är viktig både för de utsattas skull och för att komma åt de kriminellas ekonomi. Polisen i Region Öst håller med och säger att det är prioriterat i arbetet mot den organiserade brottsligheten.

När frågan debatterades gjorde de styrande partierna klart att man nästa år låter denna brottslighet fortgå nästan helt utan fokuserade insatser från kommunens sida. Men man sade åtminstone att under kommande år är beredd att påbörja arbetet som kommunfullmäktige redan beslutat om, ifall ekonomin tillåter... 

Vi hoppas ändå att alla lokalpolitiker är eniga om att vi behöver göra mer åt detta samhällsproblem. Och vi kommer inte ge upp utan fortsätta kämpa mot prostitution, för de utnyttjade barnens skull och för alla kvinnor som drabbas av denna vidriga människohandel.